İslam, Liste, Tefekkür

Allah’tan Korkmanın 7 Azaya Tezahür Eden Alametleri

Mü’min kişi, bütün azaları ile Cenab-ı Hak’tan (celle celalühü) korkan kimsedir. Tıpkı büyük alim Ebu’l-Leys’in söylediği gibi: Allah’tan korkmanın alameti yedi yerde tezahür eder:

Birincisi:

Dilde tezahür eder ve Allah korkusu kişiyi yalandan, gıybetten, söz taşımaktan, iftiradan ve lüzumsuz sözlerden alıkoyar. Onu Allah’ın zikrine, Kur’an-ı Kerim tilavetine ve ilim öğrenmeye yöneltir.

İkincisi:

Kalpte tezahür eder. Allah korkusu kalpten düşmanlığı, iftirayı, kardeşlerini çekememeyi çıkarır. Zira kıskançlık bir hadis-i şerifte de belirtildiği gibi yapılan iyilikleri yok eder.

“Tıpkı ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi hased de iyilikleri yer bitirir.” Ebu Davud, 490

Şunu iyi bilmelisin ki, hased kalpteki büyük hastalıklardan biridir. Kalbin hastalıkları da ancak ilim ve amel ile tedavi edilebilir.

Üçüncüsü:

Gözlerde tezahür eder. Haram olan yiyecek, içecek, giyecek ve diğer şeylere bakmaz. Dünyaya bakışı rağbet ve arzu gözüyle değil, ibret nazarıyla olur. Bakılması kendisi için helal olmayan şeylere asla bakmaz. Bir hadis-i şeritte şöyle buyurulur: “Kim gözlerini haramla doldurursa kıyamet gününde Allah Teala onun gözünü ateş ile doldurur.” 

Dördüncüsü:

Midede tezahür eder. Karnına asla haram lokma girmez. Haram yemek büyük günahtır. Rasülullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “Ademoğlunun boğazına haram bir lokma girdiğinde, o lokma midesine kaldığı sürece yerdeki ve gökteki bütün melekler ona lanet eder! Eğer o hal üzere ölürse varacağı yer cehennem olur.” 

Beşincisi:

Ellerde tezahür eder. Allah korkusu taşıyan kişi ellerini harama uzatmaz. Ancak Allah’a taat ve sevap olana el uzatır. Ka’bu’l-Ahbar şöyle der: “Allah Teala yeşil zebercetten bir köşk yaratmıştır. Onun içinde yetmiş bin konak vardır, her konağın içinde yetmiş bin oda vardır. Ona ancak, kendisine bir haram arz edilince sadece Allah korkusu sebebiyle onu terk edenler girebilir!”

Altıncısı:

Ayaklarda tezahür eder. Allah Teala’nın yasakladıklarına ve günah olan şeylere adım atmaz. Sadece hayır yolunda, Allah’ın rızasına uygun olan yolda, alimlerle ve salihlerle sohbet etmek için yürür.

Yedincisi:

Taatında tezahür eder. ibadet ve taatını sırf Allah’ın nzası için yapar. Riya ve nifaktan korkar ve sakınır.

Kaynak: Mükâşefetü’l Kulûb; Korku

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır.

Bu HTML etiketlerini ve özniteliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>