İslam, Kur’an ve Sünnet, Liste

8 Madde İle Susmanın Mükafatı

“(İnsan) hiçbir söz söylemez ki yanında (onu) gözetleyen, dediklerini zapteden (bir melek) hazır bulunmasın.”

(Kâf/18)

Allaha ve Ahiret Gününe inanıp , Suküt elbisesini giyen Salih/Saliha bir kul ;

1) Tehlikeden Kurtulur

Dil Tehlikesi
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur :

“Susan tehlikeden kurtulmuştur.”

(Tirmizi, Kıyame ; 50) (Ahmed , Müsned 2/159)

2) Hikmet Sahibi Olur

Hikmet Ehli

“Susmak hükümdür (hikmettir), ancak yapan pek azdır.”

(Deylemi , Firdevü’l Ahbar / 3667) ( Beyhaki , Şuabü’l İman /5027 )

“Bir mümini çoğunlula süküt eder ve vakarlı görürseniz ona yaklaşın çünkü ona hikmet verilmiştir.”

(İbn Mace, Zühd,1) ( Beyhaki Şuabü’l İman / 10524 )[/list_item]

3) Cehenneme Sebebiyet Veren En Mühim Konudan Emin Olur

Konuşma

Ashabtan rıdvanallahu teala aleyhim ecmain bir Sahabe radıyallahu anh Efendimize sallallahu aleyhi ve selem :

‘’İnsanları en fazla cehenneme sokan şey nedir ?’’ diye sorduğunda cevaben Efendimiz sallallahu aleyhi ve selem :

“İçi boş olan iki şey , ağız ve tenasül uzvudur.”

buyurmuştur .
(Ağızdan kasıt mide ve dildir.)
(Buhari Edebü’l Müfred / 289 ) (Tirmizi , Birr / 62) (İbn Mace Zühd / 29 )

4) İmanı Muhafaza Eder

İman Kalp

Hazreti Enes Bin Malik radıyallahu anh rivayetine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve selem : şöyle buyurmuştur :

“Kulun kalbi doğru olmadıkça imanı düzgün olmaz dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz (…)”

(Ahmed Müsned 3/198 ) (Süyüti Camiu’s Sagir / 9964)

5) Ayıpları Örtülür

Dilini Korumak

İbn Ömer radıyallahu anh anlatır . Rasulullah sallallahu aleyhi ve selem buyurdu ki :

“Dilini kötülüklerden alıkoyanın Allah ayıbını örter (…)”

(Süyüti Camiu’s Sagir / 8998 )

6) Selamette ve Kârda Olur

Zikir Tesbih

Rasulullah sallallahu aleyhi ve selem buyurdu ki :

“İnsanlar 3 sınıftır : Kârlı olanlar , selâmette olanlar ve günahkârlardır .
Kârlı olanlar Allahı zikredenlerdir .
Selâmette olanlar suküt edenlerdir ve günah ârlar ise batıl ve boş işlere dalanlardır.”

(Taberani El Mü’cemül Kebir 17/303)

7) Diğer Azaları Muhafaza Eder

Huzurlu İnsan

Rasulullah sallallahu aleyhi ve selem buyurdu ki:

“Ademoğlu sabaha çıktığı vakit, bütün uzuvları dile derler ki: Bizim hukukumuzu korumak hususunda Allah’tan kork! Biz sana tâbiyiz, bizim doğruluğumuz sana bağlıdır. Eğer sen dosdoğru olursan, biz de doğru oluruz, doğruyu buluruz. Şayet sen eğrilirsen, biz de öyle oluruz.”

(Tirmizi zühd 60 ) (ahmed müsned 3/95)

8) Bazı kötü akıbetlerden Allah’ın izni ile emin olur ki birkaçı şunlardır :

Çiçek

“Ademoğlunun, emr-i bi’lma’ruf veya nehy-i ani’lmünker veya Allah Teala zikir hariç bütün sözleri lehine değil, aleyhinedir.”

[Tirmizî, Zühd 63, (2414).]

“Kul (bazan), Allah’ın rızasına uygun olan bir kelamı, ehemmiyet vermeksizin sarfeder de Allah onun sebebiyle cennetteki derecesini yükseltir.
Yine kul (bazan) Allah’ın hoşnutsuzluğuna sebep olan bir kelimeyi ehemmiyet vermeksizin sarfeder de Allah, o sebeple onu cehennemde yetmiş yıllık aşağıya atar.”

[Buharî, Rikak 23; Müslim, Zühd 49, (2988); Muvatta, 4, (985); Tirmizî, Zühd 10, (2315).]

“Allah’ın zikri dışında kelamı çok yapmayın. Zira, Allah’ın zikri dışında çok kelam, kalbe kasvet (katılık) verir. Şunu bilin ki, insanların Allah’a en uzak olanı kalbi katı olanlardır.”

[Tirmizî, Zühd 62, (2413)]

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır.

Bu HTML etiketlerini ve özniteliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>