8 Madde İle Ayetler Işığında Takva


0

Takva; Allah’a karşı sorumlulukların farkında olarak günahlardan korunma ve günahlara karşı savunmadır. Takva; Allah’a şükredip ona olan minnet borcunun bilincinde olarak kendini günahlardan, nefsi kötülüklerden (kibir, yalancılık, azgınlık, hainlik, zulüm, israf vs.) koruyarak sağlanılır. Takva sahipleri (müttakiler) peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi örnek alarak, Allah’ın rızalığını kazanmaya gayret gösterirler. Gerçek bir takva da ancak böyle mümkün olur. Takvalı bir birey olabilmek için bu 10 temel maddeyi yerine getirmeli:

1) Namaz

2) Zekat

3) Sabır

4) Oruç

5) Af Edici ve Af Dileyici Olma

6) İnfak ve Sevgi

7) Muhsin olma

8) Ahde Vefa

9) Adalet ve Dürüstlük

10) İlim

Kişi bu temelleri yerine getirdiği vakit nefsini tüm kötü sıfatlardan temizlemiş, Allah’a şükretmeyi bilen ve ona karşı sorumluluklarının bilincine varmış, sadece onun rızalığını kazanmak için ibadet ve amel eden bir kul haline gelir. Allahu Teala Kur’anı Kerim de bizlere indirdiği ayetlerde de takvaya sıklıkla değinmiştir. Şimdi hep birlikte Kur’an da geçen bir kaç ayetle takvanın önemini anlamaya çalışacağız inşaAllah.

1. Takva Ahiretin Mükafatıdır

“Ahiret mükafatı, iman edip takva yolunu tutanlar için elbette daha hayırlıdır.” (Yusuf Suresi 57. Ayet) Ahiret hayatımızın hayırlı olmasını istiyorsak eğer iman edip, takvalı birey olma yolunda bu dünya hayatını harcamalıyız.

Takva iman

2. Salih Amel Takvanın Kötü Amel Allah'ın Azabının İşaretidir

“…İyilik ve (Allah’ın yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah’tan korkun; çünkü Allah’ın cezası çetindir.” (Maide Suresi 2. Ayet)

Takva salih amel

3. Takva En Hayırlı Elbisedir

“Ey Âdemoğulları, size çirkin yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise indirdik. Hayırlı olan, takva elbisesidir. İşte bu(nlar), Allah’ın âyetlerindendir, belki düşünüp öğüt alırlar.” (A’raf Suresi 7. Ayet) Elbiseler kusurları örtmeye yetmez ya da süslenmek güzel bir kul olduğumuzu göstermez. Ancak takva ile nefsimizi örtersek güzel bir kul olabiliriz.

takva elbisesi

4. Dünyasını Ahiret ve Allah İçin Harcayanlar Müttakilerdir

“Allah’a ve ahiret gününe inananlar, mallarıyla ve canlarıyla cihad etmeyi görev bildiklerinden (zaten geri kalmak için) senden izin istemezler. Allah o muttakilerin kimler olduğunu bilir.” (Tevbe Suresi 44. Ayet) Bu dünyada ki görevnin; kendini ahiretine hazırlamak ve Allah yolunda geçirmek olduğuna inanlar takva sahipleridir.

Takv iman

5. Allah Müttakilerler Beraberdir

“Ey iman edenler, önce yakın çevrenizdeki kâfirlerle savaşın ki, sizde bir güç ve kuvvet olduğunu görsünler. Ve iyi bilin ki, Allah müttakilerle beraberdir.” (Tevbe Suresi 123. Ayet) Allah her daim, varlığına ve birliğine inanmayan kafirlere karşı savaşan takvalı kişilerin yanındadır.

Takva gücü

6. Müttakiler Cennet Vaat Edilenlerdir

“Allah’a karşı gelmekten sakınanlara vadedilen cennetin altından ırmaklar akar; oranın yiyecekleri ve gölgeleri devamlıdır. Bu, sakınanların elde edeceği sonuçtur, inkarcıların varacağı sonuç ise ateştir.” (Rad Suresi 35. Ayet) Allah takva yolunda yaşayan kullarına cenneti vaat ettiği gibi, Allah’a iman ve ibadet etmeyen inkarcılara cehennemi bildirmektedir.

Takva azap

7. Güzel Bir Akibet Müttakilerindir

“(Ey Muhammed!) Ehline namaz kılmalarını emret, kendin de ona sabırla devam et. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırırız. Güzel akibet takva sahiplerinindir.” (Taha Suresi 132. Ayet) Allahu Teala peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla da; önce kendisinin sonrada ümmetinin takvalı bir kul olarak yaşamasını ancak böylelikle güzel bir ahirete kavuşacağını bildirmiştir.

Takva mükafatı

8. Ayetler Takvaya Ulaşmayı Bildirmiştir

“Andolsun ki biz size açık açık bildiren âyetler, sizden önce yaşayıp gitmiş olanlardan örnekler ve takvaya ulaşmış kimseler için öğütler indirdik.” (Nur Suresi 34. Ayet) Bu ayette dahil Kur’anı Kerim de takvadan, kimlerin takvaya ulaşabileceklerinden ve kimlerin takvanın mükafatına erişeceğinden açıkça bahsedilmiştir. Bizlere düşen bu hayatı Allah’ın bildirdiği şekilde; takvaya ulaşmak için harcamaktır. Düşünsenize Allah sizden razı olmuş =)

Takva Kur'an


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir