Davet ve Tebliğ, Hadis, İslam, Liste

8 Hadis İle Sabır

Sabretme, dişini sıkma, metanet gösterme, irade felcine uğramama, her gün zehir-zemberek hadiseleri sineye çekme ve dayanma elbette kolay bir iş değildir. Ancak yüce Allah (celle celalühu), “Ey iman edenler, sabredin ve sabır yarışında düşmanlarınızı geçin, savaş için hazır ve tetikte bulunun ve Allah’tan korkun ki arzularınıza eresiniz!” buyurmuştur. ” (Ali İmran Suresi, 200. Ayeti) Sabredip kurtuluşa erenlerden olmak duası ile Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in 8 öğüdüne kulak verelim;

1. Her Yönümüz Hayr

Süheyb İbn Sinan radıyallahu anh demiştir ki: Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: 

“Müminin durumu şayan-ı takdirdir; niye olmasın ki; onun her işi hayırdır. Ve bu da müminden başkasına müyesser değildir. O, neşe ve sevinç ifade eden bir duruma mazhar olunca şükreder, bu onun için hayır olur; herhangi bir sıkıntıya maruz kaldığında da sabreder, bu da yine onun için hayır olur..”

Kaynak: Müslim, Zühd 64

2. Müjde!

Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anh demişlerdir ki: Rasul-i Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: 

“Ayağına batan dikenin verdiği acı da dahil olmak üzere Müslümanın başına gelen her türlü yorgunluk, hastalık, tasa, keder ve üzüntüyü, Allah (celle celalühu) müminin hatalarını mağfiret etmeye vesile kılar.”

Kaynak: Buhari Merda 1; Müslim Birr 49

3. Yaşama Sabır Göstermek

Enes radıyallahu anh demiştir ki: Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: 

“Hiçbiriniz başına bir musibet geldi diye ölümü temenni etmesin! Şayet her şeye rağmen ölümü temenni edecek olursa, hiç olmazsa şöyle dua etsin: Allah’ım hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Vefat benim için daha hayırlı olduğu zaman da ruhumu al.”

Kaynak: Buhârî, Merdâ 19; Daavât 30; Müslim, Zikir 10, 13

4. Gerçek Sabır Nedir?

Enes bin Malik radıyallahu anh demiştir ki:

“Nebiler serveri (sallallahu aleyhi ve sellem) kabrin başında (oğlu için yana yakıla) ağlayan bir kadın gördü. Ona ‘ Allah’tan kork ve sabret!’ buyurdu. Kadın O’nu tanıyamadığından dolayı ‘Git başımdan, benim başıma gelen senin başına gelmemiştir.’ dedi. (Efendimiz ayrıldıktan sonra) Oradakiler kadına o şahsın Rasulullah olduğunu söylediler. (Kadın bunu duyunca daha da sarsıldı ve) koşarak Efendimizin hanesine geldi; kapıda kimseyi göremeyince doğrudan içeriye girdi ve ‘ Sizi tanıyamamıştım’ diye özür diledi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle mukabelede bulundu: ‘Gerçek sabır, musibetin ilk şokunu yediğin anda gösterdiğin sabırdır.'”

Kaynak: Buhari Cenaiz 32,43; Ahkam 11;Müslim Cenaiz 14-15

5. Öfkeye Karşı Sabır

Ebu Hureyre radıyallahu anh demiştir ki: Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdular:

“Sırtı yere gelmeyen gerçek pehlivan, güreşte rakiplerini yenen değil, öfkelendiği zaman nefsine hakim olandır.”

Kaynak: Buhari, Edeb 102; Müslim, Birr 106

6. Belaya Karşı Sabrın Mükafatı

Ebu Hureyre radıyallahu anh demiştir ki: Resulullah Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:

“Erkek olsun kadın olsun bir müminin gerek kendisi, gerek çoluk çocuğu ve gerekse malı hususunda bela eksik olmaz. (Maruz kaldığı her bir günahına kefaret olur ve ) sonunda Allah’a günahsız olarak kavuşur.”

Kaynak: Tirmizi Zühd, 57

7. Hatalarımıza Karşı Başımıza Gelenlere Sabır Göstererek Ahiret Hesabımızı Kolaylaştırmak

Enes İbn Malik radıyallahu anh demiştir ki: Rasulullah Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdular:

“Allah, hayrını (iyiliğini) dilediği kulun cezasını dünyada hemen verir (ahirete bırakmaz). Fenalığını dilediği kulunun günahını ise kıyamet günü huzuruna çıkıncaya kadar tehir eder, (dünyada) cezalandırmaz.”

Kaynak: Tirmizi, Züht, 57

8. Haksızlığa Sabır Göstermek

Üseyd İbn Hudayr radıyallahu anh demiştir ki:

Ensardan bir şahıs: Ey Allah’ın Resulü, falan kişiye verdiğin gibi bana da bir memuriyet vermez misin? diye vazife istedi. Bunun üzerine Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Doğrusu benden sonra haksız tercihler, adam kayırmalarla karşılaşacaksınız. (Adn Cenneti’nde şahsıma tahsis edilen Kevser ismindeki) Havuzun başında bana kavuşuncaya kadar sabredin.”

Kaynak: Buhari, Fiten 2; Müslim, İmâre 48

Kaynaklar

Riyazu’s Salihin Muhtasar- İmam Nevevi

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler

1 yorum var.

  1. 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır.

Bu HTML etiketlerini ve özniteliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>