İslam, Kur’an ve Sünnet, Liste

7 Maddede Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz’den Öğrendiğimiz Dualar

Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdulillahi rabbil alemin. Vesselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu Aleykum. Yol göstericimiz sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizlere dua etmeyi de en güzel şekilde öğretmiştir. Bazılarını sizinle paylaşacağız inşaAllah.

1. Allah’ın Hakkında Hayır Murad Ettiği Kişiye Öğrettiği Dua

7 Maddede Rasulullah Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz'den Öğrendiğimiz Dualar Dua avuç

Rasulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor:

Sana bir kısım sözler öğreteyim mi ki, Allah Teâlâ kimin hayrını murâd ederse onları ona öğ­retir, sonra ebediyyen unutturmaz. De ki:

Ey Rabbim! Ben zayıfım, rızân yolunda benim zaa­fımı kuvvetlendir. Beni nâsiyemden tutup hayra sevk et. İslâm’ı rızâmın en son noktası kıl. Ey Rabbim, ben zayıfım, beni kuvvetlendir. Ben zelîlim beni azîz kıl. Ben sana muhtacım, beni rızıklandır.”

(Râmüzü’l-ehâdis. Sayfa 167 Hadis No: 3)

2. Diğer Dualarıda İçinde Toplayan Dua

7 Maddede Rasulullah Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz'den Öğrendiğimiz Kabe Dua

Rasulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor:

“Ey Ebû Bekr’in kızı! Sana diğer duâları da için­de toplayan duâları söyleyeyim mi? Şöyle duâ et:

Ey Rabbim! Senden bildiğim ve bilmediğim hayrın hem çabuk, hem geç olanını istiyorum. Ey Rabbim Re­sûlünün senden istediğini istiyorum, Resûlünün sana sı­ğındığı şeyden ben de sana sığınıyorum. Allah’ım benim için kaza ettiğin şeyin âkibetini doğru yola ulaştır.”

(İbn Mâce, Duâ, 4.)

3. Uyurken okunacak Dua

7 Maddede Rasulullah Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz'den Öğrendiğimiz Dualar Uyku

Peygamber Efendimiz  sallallahu aleyhi ve sellem yatağa girdiğinde sağ yanı üzere yatar, sağ elinin içini sağ yanağına getirir ve aşağıdaki duayı okurdu:

“Allah’ım, nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işimi de sana havale ettim. Sırtımı sana hem korkarak, hem de ümid ederek dayadım. Zaten senden başka sığınak, senden başka dayanak da yoktur. Kurtuluş ancak senin yardımınla, himaye de ancak sana mahsustur. Allah’ım, indirdiğin kitabına, gönderdiğin Peygamberine iman ettim. Bu iman ile uykuya yatıyorum.”

“Eğer bunu okuduğun gece ölecek olursan fıtrat üzere ölmüş olursun. Şayet sabaha erersen hayır bulursun.”

(Hz. Bera’dan radıyallahu anh-Buhari, Daavat 7, 9; Tevhid 34; Müslim Zikr 56; Tirmizi, Daavat 76; Ebu Davud, Edeb 10)

4. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam’ın Sabahleyin Uyanınca Söyledikleri

7 Maddede Rasulullah Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz'den Öğrendiğimiz Dualar Sabah Güneş Dua

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabahleyin uyandığında şöyle derdi:

“Bizi öldükten sonra dirilten Allah’a hamdolsun. Sonunda O’na döneceğiz.”

(Hz. Huzeyfe İbnul Yemandan-Buhari, Daavat 7, 8, 16, Tevhid 13; Tirmizi, Daavat 29, Ebu Davud, Edeb 177)

5. Sıkıntıya Düşenin Okuyacağı Dua

7 Maddede Rasulullah Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz'den Öğrendiğimiz Dualar Sıkıntı Anında Dua

ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:

“Kardeşim Zünnûn’un duası:

‘Senden başka ibadete layık ilâh yoktur; senin şanın yücedir; ben zalimlerden oldum.’

Sıkıntıya düşmüş her kim bu dua ile dua ederse, mutlaka ALLAH o kimseyi sıkıntıdan kurtarır.”

(Ahmed, Müsned, c. 1, s. 170; Tirmizî, c. 5, s. 529; En-Nesâî, Amel’ül-yevm vel-Leyle, s. 656; Hâkim, El-Müstedrek, c. 1, s. 505, c. 2, s. 383-Sa’d b. Ebi Vakkas’tan; Ayrıca, Beyhakî, Şu’abül’ İmân,H. No: 606)

6. Borçtan Kurtulmak İçin Dua

7 Maddede Rasulullah Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz'den Öğrendiğimiz Dualar Borçlu

Ebu Sa’idi’l-Hudri radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre:

Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdiğinde, Ensar-ı Kiram’dan Ebu Ümame isimli bir zata rastladı. Ona, “Ya Eba Umame! Bana ne oldu ki, seni namaz vaktinin dışında mescidde görüyorum?” diye sordu.

O radıyallahu anh: “Ya Resulallah! Bir takım sıkıntılar ve borçlar beni çaresiz bıraktı.” diye cevap verdi.

Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem “Sana bir dua öğreteyim mi ki, sen onları dediğinde Allahu Teala sıkıntını gidersin ve borcunu ödesin.” buyurunca, O: “Buyur öğret Ya Rasulallah!” dedi.

O zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem : “Sabahladığında ve akşamladığında: ‘Ey Allah’ım! Sıkıntıdan ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun bana galip gelmesinden ve bir takım insanların beni kahretmesinden sana sığınırım.’ de.” buyurdu.

(Ebu Davud; Nevevi, Ezkar 75)

Bu zat radıyallahu anh buyuruyor ki: “Ben sabah akşam bu duaya devam ettiğimde Allahu Teala bütün derdimi giderdi ve borcumu ödedi.”

7. Seyyidü’l İstiğfar Duası

7 Maddede Rasulullah Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz'den Öğrendiğimiz Dualar İstiğfar

Şeddad İbni evs radıyallahu anh’dan rivayete göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz “Seyyidü’l İstiğfar” (İstiğfarların efendisi) şudur buyurdu:
“Ey Allahım! Benim Rabbim sensin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Ben gücümün yettiği kadar senin ahdin ve va’din (sözün ve müjden) üzere sabitim. Ben, senin ihsan ettiğin nimetlerini itiraf ediyor, günahlarımı da kabul ediyorum. öyleyse beni mağfiret eyle! Şu muhakkak ki, günahları senden başkası bağışlayamaz. Ben yaptığım şeylerin şerrinden sana sığınıyorum.”
“İnsan akşama girerken bu duayı okuduğu zaman, o gece ölürse cennet ehlinden olur. Bu duayı sabaha girerken okuduğu zaman da o günde ölürse, o da cennet ehlindendir.”

(Buhari, Deavat: 15, 7/150; Ebu Davud No: 5070; İbni Mace No: 3872) Elhamdulillahi rabbil alemin. Vesselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır.

Bu HTML etiketlerini ve özniteliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>