Bilim/Teknik, Müslüman Bilim Adamları, Tarih

7 Madde ile “Tabiplerin Piri” İbn-i Sînâ’yı Tanıyalım

İslâm bilim ve teknoloji dünyasının en meşhur simalarından biri olan İbn-i Sînâ gerek Doğu gerekse Batı kaynaklarında “Tabiplerin Üstadı” olarak anılmaktadır. İşte bu meşhur âlimin fazla bilinmeyen hayatından gerçekler…

1. Doktorların Doktoru

İbn-i Sînâ, çalışmalarıyla Hipokrat ve Galen’in şöhretini gölgede bırakarak hastalıkların teşhis ve tedavisinde pek çok yeni keşfi ve uygulamayı ilk defa ele alan hekim olmuştur. Tam adı Ebû Ali el-Hüseyin b. Abdullah b. Ali b. Sînâ olup İbn-i Sînâ adı ile meşhurdur.

2. Tıbbın Piri

Tıp alanında çığır açan İbn-i Sînâ, İslâm kaynaklarında Eş-Şeyhü’r-Reîs (başkanların en büyüğü), Batılılar tarafından ise Hâkim-i Tıb, yani “tıbbın piri ve hükümdarı” olarak kabul edilmiştir.

3. 250'den Fazla Eser

İbn-i Sînâ, 57 senelik hayatına tıptan siyasete, fıkıhtan kimyaya 250’den fazla eser sığdırmıştır. (Miladi 980 – 1037)

4. Tıp Tarihinde Otorite Kitap: El-Kanun Fi't-Tıbb

Tesirini Doğu’da ve Batı’da asırlarca sürdürmüş olan İbn-i Sînâ’nın en meşhur eseri olan el-Kanun, tıp literatüründe bir şaheserdir. El-Kanun Fi’t-Tıbb (Tıbbın Kanunu) Avrupa üniversitelerinde 600 sene kaynak tıp kitabı olarak okutulmuştur.

5. Çığır Açan Keşifler

Mikrobu ilk defa keşfetmiş, damar içi şırıngasını, buz torbasını icat ederek ameliyatlarda ilk defa uyutucu ilaçları kullanmıştır. Ayrıca iç hastalıkları, parmaklarla bedeni sertçe yoklayarak tespit etme metodunu ilk o kullanmıştır.

6. Birçok İlimle İlgilendi

İbn-i Sînâ, başta tıp ilmi olmak üzere fıkıh, kelam, felsefe, psikoloji, siyaset, astronomi gibi geniş sahada birçok ilimle ilgilendi. Fakat İbn-i Sînâ’nın, felsefeyle alakalı görüşleri onu İslâm dininin itikat esaslarından uzaklaştırmıştır. Başta İmam-ı Gazalî olmak üzere İslam âlimleri, onun sözlerine cevaplar yazarak bozuk ve yanlış taraflarını kitaplarıyla tashih etmişlerdir. İmam-ı Gazalî, Tehâfütü’l-Felâsife adlı kitabında İbn-i Sînâ’nın ve felsefecilerin yirmi meselede dalâlete düştüklerini belirtmektedir.

7. Sağlık Tavsiyeleri

İbn-i Sînâ sağlıklı bir hayat için şu tavsiyeleri yapmıştır:

  1. Sağlığa zarar vermeyecek yiyecek ve içecekler tüketilmelidir,
  2. Vücuttan zararlı artıklar atılmalıdır,
  3. Ruh sağlığına dikkat edilmelidir,
  4. İyi uyku uyunmalıdır,
  5. Havanın temiz olmasına dikkat edilmelidir,
  6. Sağlık açısından giyime dikkat edilmelidir,
  7. Bedenî ve fikrî işlerde sağlığa dikkat edilmelidir,
  8. Az yemelidir,
  9. Yedikten sonra beş saat daha hiçbir şey yenilmemelidir.

Kaynaklar

| Yedikıta dergisinden alınmıştır.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır.

Bu HTML etiketlerini ve özniteliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>