6 Maddede Peygamber Aleyhisselam Yaşlılarla Nasıl İlgilenirdi?


3

“Bununla beraber kimin ömrünü uzatıyorsak, yaratılışta onu (güç ve kuvvetini alarak) tersine çeviriyoruz. Hâlâ akıllanmayacaklar mı?” (Yasin, 68)

Yaşlılık, yaşı ilerleyen her insanın karşılaşacağı bir dönemdir. Bu dönemde, gençliğin artık son bulmasıyla insanın sağlığı bozulabilmekte, eski enerjisini kaybetmeye başlamaktadır. Dolayısıyla bu dönemin pek çok zorluğu olabilmektedir. Bir gün kendimizin de yaşlanabileceğini unutmadan yaşlılara hürmet etmemiz gerekir. Fakat bunu tam olarak nasıl yapacağımızı bilemiyor olabiliriz. İşte bu noktada da bir Müslüman olarak şüphesiz her konuda olduğu gibi en güzel örneğimiz Peygamber Aleyhisselam’ı örnek almalıyız. Peki Peygamber Aleyhisselam yaşlılarla nasıl ilgilenirdi?

1. Yaşlılara Saygı Gösterirdi

“Saçı sakalı ağarmış yaşlı Müslüman’a saygı gösterip ikram etmek, Allah’a saygıdandır.” (Ebu Davud, Edeb 23)

“Küçüğüne merhamet etmeyen, büyüğüne saygı göstermeyen bizden değildir.” (Ebu Davud, Edeb 58) 

Peygamber Aleyhisselam yukarıdaki hadisi yaşlı bir adam yanına geldiğinde zikretmiştir. Etrafındakiler o yaşlı adama bir oda yapıp yapmama hususunda kararsız kalmışlardır.

2. Yaşlılara Öncelik Tanırdı

  • Konuşurken Onlara Öncelik Verirdi

Bir defasında bir hâdiseyi anlatmak için, yaşça en küçük olan Abdurrahman bin Sehl ilk önce söze başlayınca, Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem “Sözü büyüklerine bırak, sözü büyüklerine bırak!” nbsp;buyurmuştur. (Buhârî, Cizye, 12)

  • İmamette Onlara Öncelik Verirdi

Bir hadiste şöyle buyurmuştur:

“Cemaata Kur’an’ı en iyi bilen ve okuyanları imam olsun. Kur’an bilgisinde eşit iseler, sünneti en iyi bilen; eğer sünnet bilgisinde de denk olurlarsa, önce hicret etmiş olan; hicret etmekte de aynı iseler, yaşça en büyükleri imam olsun.” (Müslim, Mesâcid 290)

3. Yaşlıların Hayatını Kolaylaştırırdı

“Sizden biriniz, insanlara namaz kıldırdığı zaman, hafif tutsun. Çünkü onların arasında … yaşlılar vardır.” (Buhârî, İlim 28)

 Hazret-i Ebû Bekir radıyallâhu anh gözleri görmeyen ihtiyar babasını Müslüman olmak üzere elinden tutup Allâh Rasûlü’nün huzûruna götürmüştü. 

Peygamber Aleyhisselam onları görünce: “Yâ Ebâ Bekir! İhtiyar babanı niye buraya kadar getirip ona zahmet verdin? Biz onun yanına gidebilirdik.” dedi. (Heysemi, VI, 174; İbn-i Sa’d, V, 451)

4. Yaşlıları Yardım ve Rızık Sebebi Olarak Görürdü

“Düşkünleri görüp gözetiniz zira siz ancak düşkünleriniz sayesinde yardım görür ve rızıklanırsınız.” (Tirmizi, Cihad, 24)

5. Birinin Ameli Güzelse İnsanların En Hayırlısı Olduğunu Söylemiştir

“İnsanların en hayırlısı ömrü uzun olup ameli güzel olandır.” (Tirmîzî, Zühd 21)

 Allah hepimize uzun ömürler versin. Büyüklerimize sevgi ve saygı gösterebilmeyi nasip etsin.

6. Son Olarak Gençlere Yaşlanacaklarını Hatırlatır, İhtiyarlara Yardıma Teşvik Ederdi

Enes b. Mâlik’in rivayet ettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek birisini hazırlar.” (Tirmizî, Birr, 75)

Peygamber Aleyhisselam bizden ilgiye, sevgiye, bakıma ihtiyacı olan zayıflara ve yaşlılara bakmamızı istemiş, bu konuda tavsiyeler vermiştir. Gençlere ise yaşlılığın onlara da geleceğini hatırlatıcı şöyle bir tavsiyesi olmuştur: 

“Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin: Ölüm gelmeden önce hayatın,hastalık gelmeden önce sağlığın, meşguliyet gelmeden önce boş vaktin, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğin, fakirlik gelmeden önce zenginliğin.” (Buharî, “Rikak”, 3; Tirmizî, “Zühd”, 25)


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

3

0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir