6 Madde ile Müttakîler Kimlerdir?


0

Bismillah.

Takva kavramının kökü olan vikâye mastarından türeyen çeşitli kelimeler, mesela, ittika, takî, etkâ, müttakî ve daha nice hali ile Kur’ân-ı Kerîm’de 285 yerde geçmektedir. 

Takva, sözlükte “korumak, korunmak, sakınmak, saygı göstermek, dindar olmak, itaat etmek, korkmak, çekinmek” anlamlarındaki vikâye mastarından türeyen bir kelimedir.

Müttakî ise, dînin emir ve yasaklarına tam olarak uyan, günah ve haramdan sakınan, Allah’tan korkan (kimse) demektir. Yine müttakî, takva üzere yaşayan mümin demektir.

1. Müttaki, Allah'ın kelamı olan Kur'an'dan en fazla istifade edendir.

“Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.” (Bakara Suresi, 2. Ayeti Meali)

2. Müttaki, Allah'ın sevgisini kazanandır.

“Ancak Allah’a ortak koşanlardan, kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz, sonra da antlaşmalarında size karşı hiçbir eksiklik yapmamış ve sizin aleyhinize hiç kimseye yardım etmemiş olanlar, bu hükmün dışındadır. Onların antlaşmalarını, süreleri bitinceye kadar tamamlayın. Şüphesiz Allah, kendine karşı gelmekten sakınanları sever.” (Tevbe Suresi, 4. Ayeti Meali)

3. Müttaki, varılacak en güzel yere, en güzel şekilde ulaşacaktır.

“Bu bir öğüttür. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için elbette güzel bir dönüş yeri, kapıları kendilerine açılmış olarak Adn cennetleri vardır.” (Sâd Suresi, 49-50. Ayeti Meali)

4. Müttaki, her daim doğrunun peşinde olan ve doğruluktan asla ayrılmayandır.

“Dosdoğru Kur’an’ı getiren ile onu tasdik edenler var ya, işte onlar Allah’a karşı gelmekten sakınanlardır.” (Zümer Suresi, 33. Ayeti Meali)

5. Müttaki, mutlak manada velisini, Allah olarak edinendir.

“Çünkü onlar, Allah’a karşı sana asla bir fayda sağlayamazlar. Şüphesiz zalimler birbirinin dostlarıdır. Allah ise kendisine karşı gelmekten sakınanların dostudur.” (Câsiye Suresi, 19. Ayeti Meali)

6. Müttaki, en güzel akıbet ile hayatını noktalayan ve en güzel şekilde yeni hayatına başlayacak olandır.

“Mûsâ, kavmine, ‘Allah’tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah’ındır. Ona, kullarından dilediğini mirasçı kılar. Sonuç Allah’a karşı gelmekten sakınanlarındır’ dedi.” (A’raf Suresi, 128. Ayeti Meali)

Kaynaklar

| Çıkış Yolu Takva, Muhammed Emin Yıldırım
| https://www.siyervakfi.org/cikis-yolu-takva/


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir