İslam, Kur’an ve Sünnet, Liste

5 Maddede Cuma Günü Yapılacaklar

Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdulillahi rabbil alemin. Vesselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

1- Gusül Abdesti Almak

GUSUL

Dinimiz temizliğe çok önem vermiştir. Özellikle Cuma günü boy abdesti almak çok önemlidir.

Rasulullah’ın (aleyhissalatu vesselam) bazı hadis-i şerifleri şöyledir:

“Her Müslümanın haftada bir gün yıkanması gerekir. O gün de cuma günüdür.”

(Nesaî, el-Cumua, 8; Kenzu’l-ummal, h. no: 21277, 21236)

“Cuma günü abdest alan mü’min ne güzel bir iş yapmış olur, fakat o gün gusletmek daha faziletli ve sevaplıdır.”

(Ebu Davud, Taharet 130, (354); Tirmizi, Salat 357, (497); Nesai, Cuma 9)

2- Cuma Namazı

Cuma Namazı

Cuma namazı farzdır. Rabbimiz (celle celaluh) Cuma Suresi’nde mealen şöyle buyurmaktadır:

Ey iman edenler! Cuma günü (ezanla) namaz için çağrıldığınız zaman, derhal Allah’ın zikrine gidin. Alışverişi (işi gücü) bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Elbette bunun aksi hayırlı değildir.) O namaz kılınınca da yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan (nasibinizi) arayın. Allah’ı çok zikredin ki (dünya ve âhirette) umduğunuza kavuşasınız (kurtuluşa eresiniz).”

(Cum’a Suresi; 9-10.)

Rasulullah (aleyhissalatu vesselam) Efendimiz Hazretleri’nin hadis-i şerifleri de şöyledir:

“Kim Cuma günü güzelce yıkanır/gusül alır, erkenden gelir, binmeyip yürürse, imama yakın oturup boş/abes şeylerle uğraşmazsa (hutbe vakti konuşmazsa), ona attığı her adımın karşılığı olarak bir senenin ibadeti/kıyamı ve oruç sevabı verilir.”

[Ebu Davud (345); Tirmizî (496); Nesai (3/97); İbn Mace (1087)]

“İmam hutbe verirken kardeşine sus dersen boş/abes şeyle uğraşmış olursun.”

[Buhârî (2/343); Müslim (851)]

“Kim (camideki) çakılları eliyle alırsa/oynarsa şüphesiz boş/abes şeylerle uğraşmıştır.”

[Müslim (857)]

“Bir kimse Cum’a günü gusleder, elinden geldiği kadar temizlenir, yağ veya koku sürünür, sonra mescide gider bulduğu yere oturur ve namazını kılar, hutbeyi dinlerse; geçen Cum’a’dan o Cum’a ya kadar işlemiş olduğu günahları affolunur. “

(Buhârî, Cumua, 6)

Cuma namazına erken gitmek çok faziletlidir. Rasulullah (aleyhissalatu vesselam) Efendimiz Hazretleri’nin hadis-i şerifi şöyledir:

“Her kim Cum’a günü, cenâbetten gusül eder gibi güzelce gusleder, sonra da ilk saatte yola çıkarsa bir deve kurban etmiş gibi olur. İkinci saatte yola çıkarsa bir sığır kurban etmiş gibi olur. Üçüncü saatte yola çıkarsa bir koç kurban etmiş gibi olur. Dördüncü saatte yola çıkarsa bir tavuk kurban etmiş gibi olur. Beşinci saatte yola çıkarsa bir yumurta tasadduk etmiş gibi olur. İmam Cum’a namazı için iftitah tekbiri alınca melekler hazır olur, okunan Kur’ân-ı dinlerler. “

(Müslim, Cumua, 2, hadis no: 850)

3- Salavat-ı Şerif Okumak

Salavat-Efendimiz-Gül

Allah-u Teala Hazretleri (celle celaluhu) Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyurmaktadır:

“Allah ve melekleri Peygambere salât ederler. Ey iman edenler, siz de ona salât edin ve tam bir teslimiyetle selâm verin.”

(Ahzab, 33/56)

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz Hazretleri şöyle buyurmuşlardır:

Günlerinizin en üstünü Cuma günüdür. O gün bana çok salât ve selâm getirin. Çünkü sizin salât ve selâmlarınız bana sunulur.
‘Ey Allah’ın Elçisi, sen ölüp de senden bir iz kalmadıktan sonra, salât ve selâmlarımız sana nasıl sunulur?’ diye sordular.

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu ki:

Allah, peygamberlerin cesetlerini çürütmeyi toprağa yasaklamıştır.

(Ebû Davud, Salât: 201.)

Hz. Enes İbni Malik’ten (radıyallahu anh) rivayetle Rasulullah (aleyhissalatü vesselam) şöyle buyuruyorlar:

“Her kim Cuma günü ve gecesi, bana yüz kere salat okursa, Allahu Teala onun ahiret isteklerinden yetmiş, dünya hacetlerinden de, otuz olmak üzere yüz arzusunu yerine getirir ve size hediyeler geldiği gibi, o salatları da bana arz edecek bir meleği Allahu Teala bu hususta görevlendirir. Şüphesiz benim ölümümden sonraki bilmem, sağken bilmem gibidir.”

(Deylemi, İthaf: 3/241)

Hazreti Ebu Hureyre’den (radıyallahu anh) rivayetle Rasulullah (aleyhissalatü vesselam) şöyle buyurdular:

Her kim, bana Cuma gününde seksen kere salat-ü selam okursa, Allahu Teala onun seksen senelik günahını bağışlar.

O zaman ‘Ya Rasulallah! Sana nasıl salavat okuyacağız?‘ diye sorulunca:

“Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve nebiyyike ve resûliken nebiyyil ümmiyyi. (Ey Allahım! Nebiyyi ümmi kulun, peygamberin ve resulün Muhammed’e salât et) dersin ve bunu bir sayarsın” buyurdu.

(Darekutni ve Ezdi, İthaf 3/286)

4- Dua Etmek

Salavat-Dua-Mümin

Hazreti Ebû Hüreyre’den (radıyallahu anh) rivayet olunduğuna göre Rasûl-i Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz Hazretleri buyurmuşlardır ki:

Cum’a gününde bir saat vardır. Allah’ın kullarından bir müslim namazda iken Allah Teâlâ’dan niyaz ile bir şey isteyip duâsı o saate tesadüf ederse Allah Teâlâ Hazretleri o kimsenin dileğini verir.’ Böyle buyurduktan sonra mübarek küçük parmağının ucuna işaret buyurdu.

(bk. Nevevî, el-Ezkâr, 80; Buhârî, Deavât, 61)

İmam-ı Suyûtî, (rahmetullahi aleyh) el-Câmi’u’s-sağir’inde rivayet eder ki, Nebiyy-i Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Kim cuma namazından sonra -konuşmadan ve kalkmadan- İhlâs sûresini, Felâk sûresini ve Nâs sûresini yedişer defa okursa Allah Teâlâ onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur.”

(Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 8954; Ali el-Müttakî, II, 648/4985)

5- Kehf Suresi Okumak

Cuma Günü Kehf Suresi

Rasûl-i Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz Hazretleri buyurmuşlardır ki:

“Size bir sûre haber vereyim mi ki, azamet semâ ile arz arasını doldurmuş, onu yetmişbin melek teşyî’ etmiştir? O sûre Kehf süresidir. Kim cum’a günü bu sûreyi okursa Allah onu öteki cum’aya kadar bu sûre ile mağfiret eder, sonun da üç gün de ziyâdesi vardır. Ve semâya ulaşan bir nur verilir ve Deccal’in fitnesinden muhafaza edilir. Yatacağı vakit bu sûrenin sonundan beş âyet okuyan hıfz olunur ve gecenin istediği vaktinde kaldırılır.”

(Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 2862)

Cuma günü nefsimizi hesaba çekmeli ahiret işlerimize mümkün olduğunca ağırlık vermeye çalışmalıyız.

Velhamdulillahi rabbil alemin. Vesselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler

3 yorum var.

 1. 1

  Selamun aleykum.
  Paylaşımlarınızi gercekten cok begeniyorum Allah rwzi olsun .
  Fakat onceden ilgimi ceken yerleri kopyalayip cevreme arkadaslarima yolluyordum.
  Simdi neden kopyalama özelligini kaldirdiniz merak ediyorum

 2. 2
 3. 3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır.

Bu HTML etiketlerini ve özniteliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>