5 Madde İle Kurban Kesmenin Fayda ve Hikmetleri


0

Kurban sadece vacip olan bir ibadetin ifası değil aynı zamanda mazlumlara umut olmanın, muhabbet ağlarıyla gönül köprüleri kurmanın, kardeşlik bağlarını güçlendirmenin, insanlık onurunu yüceltmenin, örnek Müslüman şahsiyeti sergilemenin ve  muhtaç olanları sömürü düzenine terketmemenin vesilesidir..

Kurban kesmenin fayda ve hikmetleri şunlardır;

1- Kurban, insanı cimrilik ve mal sevgisinden kurtarır.

Hz. Âişe vâlidemizden rivâyet edildiğine göre Nebiyy-i Ekrem şöyle buyurmuştur:

“Âdemoğlunun, Kurban Bayramı’nın birinci günü yaptığı işlerin Allah’a en sevimli olanı, (kurban) kanı akıtmaktır, (O gün Allah katında bundan daha sevimli bir amel yoktur.) Kıyâmet günü o kurban, boynuzları, tırnakları ve kıllarıyla gelir. Kurbanın kanı da, henüz yere düşmeden Allah’ın rızâsına nâil olur ve kabul edilir. O hâlde, kurbanlarınızı gönül hoşnutluğu ile kesin!” 

(İbn-i Mâce, Edâhî, 3; Tirmizî, Edâhî, 1/1493)

2- Toplumdaki kardeşlik, yardımlaşma, paylaşma ve fukarayı sevindirme duygularını geliştirir.

3- İnsanları muhabbet ve merhametle birbirine bağlar.

Efendimiz vefâtından sonra da kendisi adına kurban kesilmesini istemiştir. Haneş (r.a.), Hz. Ali’yi iki tâne koç kurban ederken görmüş ve niçin böyle yaptığını sormuştu. Hz. Ali şu cevâbı verdi:

“–Resûlullah, bana (vefâtından sonra) kendisi için de kurban kesmemi vasiyet buyurmuştu. Bunlardan birini onun adına kesiyorum ve bunu da hiçbir zaman terk etmeyeceğim!” dedi. 

(Ebû Dâvûd, Edâhî, 1-2/2790; Tirmizî, Edâhî, 3/1495; Ahmed, I, 107)

4- Allah'ın nimetlerinden bütün kullarının istifide etmesini sağlar.

5- Toplum halinde yerine getirilen ferdi ve ictimai ibadetlerle Allah'ın rızasını kazanmaya ve O'na yaklaşmaya vesile olur.

Ebû Hüreyre’den (r.a) rivâyet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:

 “Kim imkânı olduğu hâlde kurban kesmezse, bizim mescidimize yaklaşmasın!” 

(İbn-i Mâce, Edâhî, 2; Ahmed, II, 321)

Kaynaklar

Dr. Murat Kaya, Efendimiz’den Hayat Ölçüleri, Erkam Yayınları


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir