4 Madde İle Yahudi ve Hristiyanlar Cennete Giremez


0

Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdulilahi rabbil alemin. Vesselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.
Esselamu Aleyküm,
Günümüzde maalesef ehli kitap olan yahudi ve hristiyanların cennete gireceği iddiasıyla karşı karşıyayız. Kendi peygamberi döneminde Allah’tan başka ilah olmadığını ve peygamberinin de hak olduğuyla beraber getirdiklerine de inanan ve bu iman ile ölen kimse elbette mümin ve müvahiddir. Günahkar dahi olsa sonsuz cehenneme girmeyecek cennette girebilecektir. Fakat günümüzde Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geldikten sonra Efendimiz’e aleyhissalatu vesselam inanmayan kafirdir ve asla cennete gidemeyecek sonsuz cehennemde kalacaktır. Bu konu Allah’ın ayetleriyle sabittir. Efendimiz’e aleyhissalatu vesselam ve dolayısıyla Kur’an’a inanmayan nasıl cennete girebilir? Kur’an’dan bir ayete bile inanmayan kafir oluyorken yahudi hristiyanlar nasıl imanlı olabilir?

“O küfre sapanlar ve âyetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemlik olanlardır. Onlar orada sürekli kalacaklardır.”

(Bakara Suresi 39)

1-Hak Din İslam’dır

Tevhid Sancağı
“Şüphe yok ki Allah katında (hak) din İslâm’dır. Ancak kitap verilen (yahudi ve hıristiyan)lar, kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki ihtiras yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah’ın âyetlerine karşı küfre saparsa, bilsinler ki Allah, hesabı çok çabuk görendir.”
(Al-i İmran Suresi 19)

“Kim artık (son hak din) İslâm’dan başka (İlâhî veya beşerî) bir din arar (onları önemser)se asla ondan kabul edilmeyecek ve o, âhirette de hüsrana (büyük zarara) uğrayanlardan olacaktır.”
(Al-i İmran Suresi 85)

2- Peygamberlere İnanmayan Kafir Olur

Kur'an-ı Kerim (2)
“Allah’ı ve peygamberlerini inkâr edenler, (Allah’a inanıp peygambere inanmamakla) Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isterler ve: “Biz (peygamberlerin) bazısına inanır, bazısını da inkâr ederiz.” diyerek bu ikisi (imanla küfür) arasında bir yol tutmak isterler. İşte bu kimseler gerçekten kâfirdir. Ve biz kâfirlere rezil ve perişan edici bir azap hazırladık.”

(Nisa Suresi 150-151)

“Eğer Ehl-i Kitab, (Muhammed’e ve Kur’an’a) iman edip de günahlardan sakınsalardı, biz de şüphesiz onların (geçmiş) hatalarını örter, onları nimeti bol cennetlere koyardık.”

(Maide Suresi 65)

“Kendilerine kitap verilenlerden; Allah’a, âhiret gününe inanmayan, Allah’ın ve Resûlü’nün haram ettiği şeyleri haram saymayan, hak (olan İslâm) dinini kendine din edinmeyen kimselerle, küçül(üp boyun eğ)erek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.”

(Tevbe Suresi 29)

“(Resûlüm!) De ki: ‘Ey insanlar! Şüphesiz ben, Allah’ın sizin hepiniz için (gönderilen) peygamberiyim. O (Allah) ki göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, hem diriltir hem öldürür. O halde Allah’a inanın; Allah’a ve O’nun sözlerine inanan, ümmî peygamber Resûlü’ne de inanın. Ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.’ “

(Araf Suresi 158)

“Muhammed Allah’ın Resûlü’dür.(…)”

(Fetih Suresi 29)

“Kim Kur’ân’dan bir âyet inkar ederse, o, kâfir olmuştur.”

(İmam Taberâni, Mu’cemu’s-Sağir Tercüme ve Şerhi, (İsmail Mutlu), Mutlu Yayınları: 2/177.)

3-Yahudi ve Hristiyanlar Cennete Giremez!

Yahudiler

” ‘Yahudi veya hıristiyan olan(lardan her biri, biz)den başkası asla cennete girmeyecektir.’ dediler. Bu onların kuruntularıdır. (Resûlüm!) De ki: ‘Eğer doğru söyleyen kimselerseniz delilinizi getirin!’ “

(Bakara Suresi 111)

“İbrahim, ne bir yahudi ne de bir hıristiyandı. Fakat o, ‘Allah’ı ‘bir’ tanıyan’ dosdoğru bir müslümandı; (asla) müşriklerden değildi.”

(Al-i İmran Suresi 67)

“İşte onlardan kimi ona (İbrahim soyundan gelen Muhammed’e) iman etti, kimi de (bu İsrâil’den değil diye) ondan yüz çevirdi. Artık (onlara) alevli bir ateş olarak cehennem yeter.”

(Nisa Suresi 55)

“Âyetlerimizi inkâr edenler (kabul etmeyenler) var ya, hiç şüphesiz, onları ateşe atacağız, derileri piştikçe (her defasında yeniden) azabı tatmaları için onları başka (taze) derilerle değiştireceğiz. Şüphesiz ki Allah mutlak galip, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir.”

(Nisa Suresi 56)

“Şüphesiz ki gerek Ehl-i Kitab’dan, gerek (Allah’tan başkalarına bağlanıp onları tabulaştırarak/ilâhlaştırarak) müşriklerden olsun (böylece) küfre sapanlar/kâfirlikte kalanlar, içinde devamlı kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte halkın en kötüsü/en şerlisi, onlardır.”

(Beyyine Suresi 6)

4-Yahudi ve Hristiyanalar Müşriktir

Kilise ayin

” ‘Hiç şüphesiz Allah, o Meryem’in oğlu Mesih’tir.’ diyenler andolsun ki (şirke girip) kâfir olmuşlardır. De ki: ‘Öyleyse Allah, Meryemoğlu Mesih’i, annesini ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek isterse, O’na karşı (bunu önlemek için) kimin elinden bir şey gelir? Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin mülkiyeti/hükümranlığı Allah’ındır. O, dilediğini yaratır. Allah her şeye kâdirdir.’ “
(Maide Suresi 17)

“Yahudiler: “Üzeyr Allah’ın oğludur.” dedi(ler). Hıristiyanlar da: “(İsa) Mesih Allah’ın oğludur.” dedi(ler, kâfir oldular). Bu, onların ağızlarıyla (cahilce geveledikleri) sözleridir. (Böylelikle onlar) daha evvel küfre sapanların sözlerinitaklit ederler. Allah onları kahretsin! (Haktan) nasıl da çevriliyor (ve yalan uyduruyor)lar!”

(Tevbe Suresi 30)
“Bilginlerini (hahamlarını), rahiplerini ve Meryemoğlu Mesih’i Allah’tan ayrı rabler edindiler. Halbuki onlara, ancak bir tek ilâh (olan Allah’)a kulluk etmeleri emredildi. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, onların ortak koştukları şeylerden uzak ve yücedir.”
(Tevbe Suresi 31)

“Ne Ehl-i Kitab’dan kâfirler ne de müşrikler, Rabbinizden size herhangi bir hayır indirilmesini (bir zafer, bir mevki ve bir kazanç elde etmenizi) isterler.Allah da rahmetini dilediği kimseye tahsis eder. Allah lütuf sahibidir.”

(Bakara Suresi 105)

Ayetlerden çok açık görüldüğü üzere yahudi ve hristiyanlar cennete giremez. Kur’an’dan bir ayeti yanlış yorumlayarak çarpıtarak ehli kitabın cennete girebileceğini söyleyenler büyük hatadadır. Ayetlerin tamamına bakıldığında cennete giremeyecekleri açıkça görünmektedir. Haşa Kur’an kendisiyle çelişmez o Allah’ın kitabıdır. Hataya düşenler kendi yanlış yorumlarıyla hataya düşmektedirler. Allah’a sığınırız. Vesselam.
Dua eder dualarınızı bekleriz.
Elhamdulillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

Sizin Tepkiniz Nedir?

İLGİNÇ İLGİNÇ
0
İLGİNÇ
ÜZDÜ ÜZDÜ
0
ÜZDÜ
HARİKA HARİKA
0
HARİKA
HAHA HAHA
0
HAHA
AMAN ALLAH'IM AMAN ALLAH'IM
0
AMAN ALLAH'IM
BAŞARILI BAŞARILI
0
BAŞARILI

0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazı Formatı Seçiniz
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı