3 Maddede Recep Ayında Yapılacak Faziletli Ameller


0

Hürmetine günahların bağışlandığı, Haram aylardan biri, Ramazan’ın müjdecisi, üç ayların başlangıcı, içinde Miraç ve Regaip Kandillerini bulunduran Recep-i Şerif ayı bu gece itibariyle teşrif etti. Rabbimizin rahmetine vesile bu ayları en güzel şekilde değerlendirmek adına bu ayda yapılacak faziletli ameller hakkında bazı bilgiler vereceğiz inşaAllah.

1- Dua Etmek

3 Maddede Recep Ayında Yapılacak Faziletli Ameller Dua Kalp

Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatu vesselam dualarında,

Allahım! Receb’i ve Şâban’ı hakkımızda hayırlı ve mübarek kıl, bizi Ramazan’a ulaştır” buyururlardı.

(Camiü’s-sağir, 2/90)

Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz Recep ayının ilk gecesi yapılan duaların geri çevrilmediğini müjdelemiştir. Hadis-i Şerif’in meali şöyledir:

“Beş gece vardır ki, o gecelerde yapılan dua reddolunmaz: Cuma gecesi, Recep ayının ilk gecesi, Şabanın yarısındaki gece(Berat Gecesi), Ramazan ve Kurban Bayramı geceleri.” 

(Beyhaki, Fedaili Evkat, 1, 311)

Recep Ayı pişmanlık ve tövbe ayıdır. Şu şekilde dua etmeyi sizlere de tavsiye ederiz.

Rivayete göre şu istiğfar duasını Receb ayında yedi kere okuyan kimsenin günahları affolunmaktadır.
Estağfirullâhe’l-Azîme’llezî la ilahe illâ hû el-Hay-yü’1-Kayyûmu ve etûbü ileyh. Tevbete abdin zâlimin li-nefsihî lâ-yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ.”

Manası: “Hayat sahibi olan, her şeyi idare edip ayakta tutan, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tan mağfiret dilerim. Kendi nefsine zulmetmiş kulun tevbesi gibi Ona tevbe ederim. Öyle bir kul ki, kendi nefsi adına ne ölüme, ne hayata ve ne de tekrar dirilmeye sahip değildir.”

(Mecmuatü’l-ahzab, 1/599)

“Allahım, salat eyle Muhammed Aleyhissalâtü Vesselamın üzerine; hikmet yıldızları ve devamlı nimet ve ismet kaynağı ehl-i beytine.

Allahım, beni her türlü kötülükten koru. Beni unutkan etme ve gaflet üzerinde bırakma. Sonumu da hasret ve pişmanlıkla bitirme. Benden razı ve hoşnut ol. Senin mağfiretin zalimler içindir, ben de nefsime zulmettim.

Allahım, beni bağışla, beni bağışlamakla Sana bir zarar gelmez. Bana nimetlerini ihsan et, bana vermekle senin ihsanın azalmaz. Senin rahmetin geniş ve boldur. Hikmetlerin ise hoş ve güzeldir.

Allahım, bana sıhhat ve afiyet ver. Güven ve huzur ihsan eyle. Şükür ve takvaya ulaştır.

Allahım, Senden sabır ve doğruluk istiyorum. Bana işimde kolaylık ver. İşlerimi güçlükle gördürme. Aileme, çocuklarıma ve kardeşlerime iyilik ve ihsanda bulun. Onları mü’min ve Müslümanlardan kıl ve bu şekilde dünyadan ayrılmalarını nasip eyle.”

Bu ay edilecek bir başka güzel dua:

“Allahım, Sana mahzun gönlümle, isteklerini kabul buyurduğun dostlarının duası ile niyaz ediyorum. Zatına eriştirdiğin ve Senin rızanı isteyenlerin dili ile Senden talep ediyorum. Umarım Senin ululuğundan, Seni bileyim ve kulluk edeyim.

Yâ Rab, bu gecenin rahmet ve bereketinden sevap ve mükâfatından beni nasiptar et.

Allahım, kullarından istediğine, istediğini verirsin, kim Seni onlara ikram etmekten alıkoyabilir? Ben fakir ve âciz bir kulum. Fazl ve kereminden nimetlerini ümit ediyorum. Sana sığınırım ve ancak Senden yardım dilerim

Yüce Mevlam, bu gece kullarına çok rahmet ve bereketini döker, saçarsın. Allahım, Sana yalvaran dilleri, Sana kalkan elleri boş çevirme. İyilik ve yardımınla faydalandır bizi. Nimetlerinle donat hepimizi.

Allahım, salât eyle Muhammed ve evladına, eşlerine ve dostlarına, bitip tükenmeyen rahmet ve bereketinle. Yâ Rabbe’l-Âlemin!” 

2- Oruç Tutmak

3 Maddede Recep Ayında Yapılacak Faziletli Ameller Oruç

Bu ayda oruç tutmak yapılacak faziletli amellerdendir.

Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma anlatıyor:

“Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı yıllar recep ayında öyle oruç tutardı ki biz, ‘Galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde tutacak)’ derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz, ‘(Galiba) bu ayda hiç oruç tutmayacak’ derdik.”

(Beyhakî, Şuabü’l-İman, nr. 3799)

Küçük yaştan itibaren Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in hizmetkârı olan Enes b. Mâlik radıyallahu anh da şöyle anlatır:

Rasulullah’ın şöyle dediğini işittim: “Cennette recep isimli bir nehir vardır. Sütten daha beyaz ve baldan daha tatlıdır. Kim recep ayında bir gün oruç tutarsa Allah Tealâ o kimseye bu nehirden su içirecektir.”

(Beyhakî, Fedâilü’l-Evkât, nr. 8; Şuabu’l-İman, nr. 3800; Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl, nr. 24260)

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Receb-i Şerif orucunun fazileti hakkında bir diğer hadislerinde ise şöyle buyurmuşlardır:

“Bir kimsenin recep ayında bir gün oruç tutması, bir senelik oruç tutması gibidir (o derece sevabı vardır). Yedi gün oruç tuttuğunda ise kendisine cehennemin yedi kapısı kapanır. Sekiz gün oruç tuttuğunda da cennetin sekiz kapısı ona açılır. On beş gün oruç tuttuğunda semadan bir münadi ona: ‘Geçmişte yaptığın bütün günahların bağışlandı. Kötülüklerin iyiliğe çevrildi. Haydi, yeni ameller işlemeye koyul!’ der. Kim bu ayda iyilik ve ihsanı artırırsa Allah da ona karşı ihsan ve nimetini artırır. Nuh’un gemisi recep ayında yüzmeye başladı. Nuh bu ayda oruç tuttu ve beraberindekilerinin de tutmasını emretti. Nuh’un gemisi muharremin onuna kadar tam altı ay bu halde seyretmeye devam etti.”

(Beyhakî, Şuabü’l-İman, nr. 3801)

3- Kur'an Okumak ve Nafile İbadet ile Meşgul Olmak

3 Maddede Recep Ayında Yapılacak Faziletli Ameller Kur'an Zikir Tesbih

Bediüzzaman Hazretleri kuddise sirruh Recep Ayı hakkında şöyle buyurmuşlardır:

“Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise, Receb-i Şerifte yüzden geçer, Şâban-ı Muazzamda üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarekte bine çıkar ve cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadirde otuz bine çıkar. Bu pekçok uhrevî faydaları kazandıran ticaret-i uhreviyenin bir kudsî pazarı ve ehl-i hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşheri ve üç ayda seksen sene bir ömrü ehl-i imana temin eden şuhûr-u selâsenizi (üç aylarınızı) tebrik ediyoruz.”

(Şuâlar, s. 416)

Bir amelin sevabının kat kat yazıldığı bu ayda bol bol Kur’an okumak varsa kaza borçlarımızı ödemek yoksa bol bol nafile ibadet ile sadaka ve zikirle meşgul olmak Rabbimizin rızasını kazanmamıza ve kat kat sevap almamıza vesile olacaktır inşaAllah. Bu vesileyle bizler de üç aylarınızı tebrik eder dualarınızda bizleri de unutmamanızı istirham ederiz.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

Sizin Tepkiniz Nedir?

İLGİNÇ İLGİNÇ
0
İLGİNÇ
ÜZDÜ ÜZDÜ
0
ÜZDÜ
HARİKA HARİKA
0
HARİKA
HAHA HAHA
0
HAHA
AMAN ALLAH'IM AMAN ALLAH'IM
0
AMAN ALLAH'IM
BAŞARILI BAŞARILI
1
BAŞARILI

2 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Cok güzel ilim ihlas irfan sahiblerinden rabbim razl olsun ngüzel bilgiler var icini aydlnlatlyor okudukca huzur buluyoruz tesekkür ederim rabim razl olsu

Yazı Formatı Seçiniz
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı