3 Madde ile Bayram Gecesi ve Gününü İhya Etmek


0

Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdulillahi rabbil alemin. Vesselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çok önemli, manevi, feyizli günler içerisindeyiz. Bu günleri en iyi şekilde değerlendirebilmek için hazırladığımız yazılardan bir tanesini daha sizlere sunuyoruz:)

1. Bayram Gecesini İhya Etmek

bayram-gecesi-namaz

Bayram gecesini ibadetle geçirmek çok mühimdir. İslam’da geceler önce gelir. Bu akşam ezanından itibaren bayram gecesine gireceğiz inşaAllah. (11 Eylül 2016) Özellikle beyler yatsı ve sabah namazını cemaat ile kılarlarsa bütün gece ibadet etmiş sevabı alırlar. Hanımlarınsa evde kılmaları daha faziletlidir. Ayrıca yatmadan iki + iki şeklinde dört rekat namaz kılıp abdestli yatmak çok önemlidir.

Hz. Aişe (radıyallahu anha) validemizden rivayete göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

Allah Teâlâ, hayrı şu dört gecede yazdırır:

  1. Kurban Bayramı gecesi,
  2. Ramazan Bayramı gecesi,
  3. Şaban ayının yarısı gecesi yani Berat gecesi. Bu gece, Allah Teâlâ, ecelleri ve rızkı yazar. Hacca gidecekler de bu gece yazılır.
  4. Sabah namazı vaktine kadar Arefe gecesi.

Diğer bir rivayete göre: Onlar beş gece olup biri de: Cuma gecesidir.”

(Deylemî, Firdevs, 5/274, No:8165, Suyutî, Ed-Durru’l-Mensûr, 7/402)

“Kim sevabını Allah’tan umarak ve sırf O’nun rızası için Ramazan ve Kurban bayramı gecelerini ibâdetle ihya ederse, kalblerin öldüğü gün onun kalbi ölmeyecektir.”

(İbn-i Mace, Sıyam: 68; Beyhaki Şuabu’l-İman, No: 3711, 3/341)

2. Bayram Gecesi Dua

bayram-gecesi-dua

Rasulullah’ın (aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

“Şu beş gecede yapılan duâ geri çevrilmez. Regaib Gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gecesi.” (İbn-i Asâkir)

Bu gece dualarınızda ümmeti, vatanımızı, milletimizi ve bizi de unutmamanızı umarız. 🙂

3. Bayramda Küslerin Barışması

dostluk

Bayram küslüklerin bitmesine vesiledir. Gelin bu bayram geçmiş üzüntülerimizi bir kenara bırakalım. Bize yanlış yapılmış olabilir, bunları unutalım Rasulullah’ın (aleyhissalatu vesselam) sözüne uyalım. Bazı hadis-i şerifler şöyledir:

“Birbirinizle ilginizi kesmeyiniz, sırt dönmeyiniz, kin tutmayınız ve hased etmeyiniz. Ey Allah’ın kulları! Kardeş olunuz. Bir Müslümanın, din kardeşini üç günden fazla terk edip küs durması helal değildir.” (Buhârî, Edep 57, 58, 62;Müslim, Birr, 23, 24, 28.)

“Her pazartesi ve perşembe günü ameller Allah’a arz olunur. Din kardeşi ile arasında düşmanlık bulunan kişi dışında, Allah’a şirk koşmayan her kulun günahları bağışlanır. (Meleklere) siz şu iki kişiyi birbiriyle barışıncaya kadar tehir edin, buyurulur.” (Müslim, Birr, 36. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb, 47.)

“Kim, din kardeşini bir yıl terk edip küs durursa, onun kanını dökmüş gibi günaha girer.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 47)

“Müslümanın din kardeşine üç günden fazla küs durması helal değildir. Kim Müslüman kardeşini üç günden fazla terk eder ve o hâl üzere ölürse cehenneme girer.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 47)

Bir ayet-i kerime meali ise şöyledir:

“İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şekilde sav. O zaman aranızda düşmanlık bulunan kimse, sanki samimi bir dost gibi oluverir.” (Fussilet Suresi; 34. Ayeti Meali)

Gelin bu bayram küslükleri unutalım. Dargınları barıştıralım…

“Allah’a ve peygamberine itaat edin; çekişmeyin, yoksa korkuya kapılır başarısızlığa düşersiniz ve gücünüz gider…” (Enfal Suresi; 46. Ayeti Meali)

Velhamdulillahi rabbil alemin. Vesselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. 


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir