3 Madde İle Ensar Olmak


0

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulilahi rabbil alemin. Vesselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Allahu Teala azze ve celle buyuruyor:

“Onlardan önce (Medine’yi) hem yurt hem de iman (İslâm) evi edinen kimseler, kendilerine hicret edip gelenleri severler. Onlara verilen şeylerden dolayı gönüllerinde bir ihtiyaç (bir sıkıntı) duymazlar. Kendilerinin ihtiyacı olsa bile, (onları) öz canlarına tercih ederler. Kim (mala karşı) nefsinin hırs ve cimriliğinden korunursa, işte onlar, kurtuluş ve saadete erenlerin ta kendileridir.”

| Haşr Sûresi, 9. Ayet Meali

1- Hicret Edip Gelenleri Sevmek

Mülteci Çocuklar

Bugün çeşitli müslüman ülkelerden Suriye başta olmak üzere bir çok müslüman kardeşimiz yaşadıkları zorluklardan, evlerinin yıkılmasından dolayı çocuklarını ailelerini kaybetmiş olarak, mazlumlar olarak geliyorlar. Bizim müslüman olarak onlara kucağımızı açmamız ve gerekli yardımı yapmamız gerek. Ayette görüldüğü üzere kendilerine hicret edenleri seven Ensar rıdvanallahi teala aleyhim ecmain , kardeşlerini rıdvanallahi teala aleyhim ecmain kendi ihtiyaçları dahi olsa kendilerine tercih edip kurtulmuşlardır. Peki biz ne yapıyoruz? Biz dünyaya dalmışız mazlumları hor görüyoruz! Maalesef… Onlar geldi kiralar yükseldi, onlar geldi hayat standartımız düştü, şu oldu, bu oldu! Bu dünyaya zevk sefa sürmeye mi geldin be mübarek! Kardeşlerimize kucak açmazsak bizim halimiz nice olur? Nerede bizim müslümanlığımız?

İbn Ömer’den radıyallahu anh: Resulullah salalllahu aleyhi ve sellem buyurdu ki:

“Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve onu zalime teslim etmez. Kim kardeşinin yardımında bulunursa Allah da (c.c) ona yardım eder. Kim bir müslümanın sıkıntısını giderirse Allah da [c.c] onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir müslümanın ayıbını örterse Allah da [c.c] kıyamet gününde onun ayıplarını örter.”

| Buhârî, Mezâlim, 3

“Bu dünya hayatı, bir eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Âhiret yurdu (oradaki hayat) ise, elbette (asıl yaşanacak) ebedî hayat odur; keşke bunu bilselerdi.”

| Ankebut Suresi, 64. Ayet Meali

2- Dinimizde Irkçılık Yoktur!

ırkçılık dinimizde yoktur!
“Ey insanlar! Şüphesiz biz, sizi bir erkekle bir kadından yarattık (ırkınız ve şahsınızla övünmeniz için değil; sırf iyilik uğrunda) tanışasınız (yarışıp ve yardımlaşasınız) diye sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Hiç şüphesiz ki sizin Allah yanında en şerefliniz, en takvâlınız (Allah’ın emirlerine en uygun yaşayanınız ve günahlardan sakınanınız)dır. Şüphesiz, Allah hakkıyla bilendir, (her şeyden) haberi olandır.”

| Hucurat Suresi 13. Ayet Meali

“Mü’minler ancak kardeştirler. O halde kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’ın emirlerine uygun yaşayın ki rahmete nâil olasınız.”

| Hucurat Suresi 10. Ayet Meali

Rasulullah aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar:

“Irkçılığa (asabiyyeye) çağıran Bizden değildir; ırkçılık için savaşan Bizden değildir; ırkçılık üzere, asabiyye uğruna ölen Bizden değildir.”

| Müslim, İmâre 53, 57, Hadis No: 1850

Ülkemize gelen kardeşlerimiz Allah-u Teala Hazretleri’nin celle celaluh buyurduğu gibi ancak kardeşimizdirler! Onlar Suriyeli, Afganistanlı şu ya da buralı değil mümin kardeşimizdirler. Onlara şu ülkeli, şu milliyetli diye bakamayız. Küfür tek millettir, inanlarda tek millet! Mülk, bu dünya, yaşadağımız ülke Allah’ındır! Allah dilediğine dilediği yerden rızkını verir kimse burası bizim siz gelmeyin gibi bir sahiplik yapamaz. Hepimizin aklımızı başımıza toplamamız gerekir.

3- Müminlerin Dertleriyle Dertlenmek

Suriye Müminler

Hadis-i Şerif:

“Mü’minlerin dertleriyle dertlenmeyen, onlardan değildir.”

| Hâkim, Müstedrek, IV, 352

Biz kardeşlerimize kucak açıp ensar olacağımız yere onlardan şikayet ediyoruz. Allah bizleri ıslah etsin. Kardeşlerimize ne gerekiyorsa yapmayı nasip etsin ve onları da bu sıkıntılardan biran evvel kurtarsın. Amin. Haşr Suresi 9. Ayeti düşünelim kendimize çeki düzen verelim inşaallah. Bizim şikayet etmek yerine kardeşlerimizin derdiyle dertlenip yardımlarına koşmamız gerek.Onları hor görmek, dışlamak şikayet etmek hangi mümine yakışır? İnsana yakışır mı böyle bir hareket? İnsanlığa sığar mı? Şu üç günlük dünyada kardeşimizi dışlarsak kalıcı ahiret yurdunda halimiz nice ola? Haşr Suresi 9. Ayete bakalım bir de halimize bakalım aklıma merhum Mehmet Akif’in şu dizeleri geliyor:

“Müslümanlık nerde bizden geçmiş insanlık bile
Alem aldatmaksa maksat aldanan yok nafile
Kaç hakiki müslüman gördümse hep makberdedir
Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir”

Ensar olup kurtulmak mı? Dünyaya aldanıp kaybetmek mi? Durum budur. Düzeltmek gayretimize bağlıdır. Vesselam. Elhamdulilahi rabbil alemin. Vesselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir