3 Madde İle Ayet ve Hadislerle Kurban İbadet Midir?


0

Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdulillahi rabbil alemin. Vesselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Her yıl Allah’ın emri olan kurban ibadeti hakkında tartışmalar çıkıyor. Kurbanın ibadet olmadığını bir takım kendini hoca sananlar dahi dile getiriyor. Bizler de kaynaklarıyla bu meseleyi size aktaracağız inşa Allah.

1- Ayet-i Kerimelerde Kurban Kesmek

Cenab-ı Hakk celle celaluh mealen şöyle buyurmaktadır:

“Rabbin için namaz kıl ve kurban kes”  

(Kevser Suresi 2.)
“Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer (düşman, hastalık ve benzer sebeplerle) engellenmiş olursanız artık size kolay gelen kurbanı gönderin. Bu kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olur (da tıraş olmak zorunda kalır)sa fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Güvende olduğunuz zaman hacca kadar umreyle faydalanmak isteyen kimse, kolayına gelen kurbanı keser. Kurban bulamayan kimse üçü hacda, yedisi de döndüğünüz zaman (olmak üzere) tam on gün oruç tutar. Bu (durum), ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir. Allah’a karşı gelmekten sakının ve Allah’ın cezasının çetin olduğunu bilin.” (Bakara, 196)“Biz, (İbrahim’e) büyük bir kurbanlık vererek onu (İsmail’i) kurtardık.”

(Saffat, 107)

“(Ey Muhammed!) Onlara, Âdem’in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı da, birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen, “And olsun seni mutlaka öldüreceğim” demişti. Öteki, “Allah, ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder” demişti.”

(Maide – 27)

“Ey iman edenler! İhramlı iken (karada) av hayvanı öldürmeyin. Kim (ihramlı iken) onu kasten öldürürse (kendisine) bir ceza vardır. (Bu ceza), Kabe’ye ulaştırılmak üzere, öldürdüğünün dengi olup, içinizden iki adil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan; veya yoksulları yedirmek suretiyle keffaret; yahut onun dengi oruç tutmaktır. (Bu) yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah, geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa, Allah ondan intikam alır. Allah, mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir.

(Maide – 95)

“Allah; Ka’be’yi, o saygıdeğer evi, haram ayı , hac kurbanını ve (bu kurbanlara takılı) gerdanlıkları insanlar(ın din ve dünyaları) için ayakta kalma (ve canlanma) sebebi kıldı. Bunlar, göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah’ın bildiğini ve Allah’ın (zaten) her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir.”

(Maide – 97) 

“… Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin”

(Hac – 28)

“Sizin için onlarda belli bir zamana kadar birtakım yararlar vardır. Sonra da kurbanlık olarak varacakları yer Beyt-i Atik (Kabe)’dir.”

(Hac – 33)

“Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık…” 

(Hac – 34) 

“Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah’ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerlerine Allah’ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan siz de yeyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik.” “Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Allah’a ulaşacak olan ancak, sizin O’nun için yaptığınız, gösterişten uzak amel ve ibadettir.” 

(Hac 36–37)

“Biz, (İbrahim’e) büyük bir kurbanlık vererek onu (İsmail’i) kurtardık.”

(Saffat – 107)

“Onlar, inkar edenler ve sizi Mescid-i Haram’ı ziyaretten ve (ibadet amacıyla) bekletilen kurbanlıkları yerlerine ulaşmaktan alıkoyanlardır. Eğer, oradaki henüz tanımadığınız inanmış erkeklerle, inanmış kadınları bilmeyerek ezmeniz ve böylece size bir eziyet gelecek olmasaydı, (Allah, Mekke’ye girmenize izin verirdi). Allah, dilediğini rahmetine koymak için böyle yapmıştır. Eğer, inananlarla inkarcılar birbirinden ayrılmış olsalardı, onlardan inkâr edenleri elem dolu bir azaba uğratırdık.”

(Fetih Suresi 25)

2- Hadislerde Kurban Kesmek

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır:

“Kim imkânı olduğu halde kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın.”

(Müsned, II, 321; İbn Mâce, “Eđâĥî”, 2);

“Ey insanlar, her sene her ev halkına kurban kesmek vâciptir.”

(İbn Mâce, “Eđâĥî”, 2; Tirmizî, “Eđâĥî”, 18)

Hazreti Aişe radiyallahu anhâ’dan: “Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri,

boynuzlu, siyah tırnaklı, siyah gözlü ve karnı¬nın altı siyah olan bir koç getirilmesini emret¬ti. Onu kurban etmek için getirtti. Sonra ona: «Ey Âişe! Bıçağı getir ve taşla bile!» dedi. Ben de bıçağı getirdim ve biledim. Sonra bı¬çağı aldı, koçu da tutup yatırdı. Sonra onu şöyle diyerek boğazladı: «Bismillahi, Alla-humme tekabbel min Muhammedin ve âli Mu-hammedin ve min Ümmeti Muhammed (=Allah’ın adıyla, Allahım, bunu Muhammed’ den ve ailesinden ve Muhammed’in ümmetinden kabul et)!»” 

(Ebû Dâvud, Müslim.)

3-Kurban Kesmek Canilik Midir?

Kurban kesmek caniliktir diyen kardeşlerimiz öyle sanıyoruz ki bu hayatı tam olarak anlayamamışlardır. Allah-u Teala Hazretleri celle celaluh mealen buyurmaktadır:

“O (Allah) ki; yeryüzündeki şeylerin hepsini sizin için yarattı, sonra (kudret ve iradesiyle) göğe yönelip, onları da yedi (kat) gök olarak düzenledi. O, (her şeyi bilen) Alim’dir.” (Bakara, 2/29)”

“Göklerde ne var, yerde ne varsa, hepsini (Allah), kendi (lütfu)ndan sizin istifadenize verdi. Şüphesiz bunda düşünecek bir toplum için elbette ibretler vardır..” 

(Casiye, 45/13)
Bu hayatta herşey insan için ayratılmış ve hizmetine verilmiştir. İnsan beslenip hayatına devam etmek için hayvanlardan faydalanır. Bu kurbanlar Allah’a olan yakınlığımıza vesiledir. Kurban kelimesinin sözlük  anlamı budur . Çünkü kurban kesmek bizzat  o hayvanları yaratan Allah’ın emridir.  Buna  canilik diyen insanlar kendiler et yemiyor mu? Peki onlar rahatça yiyebiliyor da yılda bir gün fakirlerin yemesine neden karşı  çıkıyorlar? Biz kurbanı fakirlere dağıtırız. Yardımlaşma duygularının artmasına vesile oluruz, durumu olmayanların da yılda bir et yemesine vesile oluruz. Yılda bir kez et yemek için Kurban bayramı bekleyenlerin olduğunu biliyor musunuz? Siz rahat rahat yerken onu bulamayanları aklınızdan geçiriyor musunuz? Sizin yediğiniz et tarlada mı bitiyor? Et yemiyorsanız bitkiler de canlı o zaman hiç birşey yememeliyiz bu mantıkla.  Hoca kisvesi altında dinden haberi olmayan veya olup da özellikle insanları saptıran sıfatsızlara da itibar etmeyin. Allah hepimizi  ıslah eylesin.  Amin. Allah’a emanet olunuz.Velhamdulillahi rabbil alemin. Vesselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir