2 Maddeyle Sonsuz Mağfiret


0

Rahman Ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Çocukluğumuzda özellikle esnafların dükkanlarında, mahalle fırınında, bakkalında çok sık rastladığımız bir yazı vardı.
“Bugün Allah İçin Ne Yaptın?”
Ne yazık ki, ümmet olarak para ve üst düzey yaşam arzusu bizleri ele geçirdiğinden bu yana, dükkanlardaki bu yazının yerini de “Peşin Satan, Veresiye Satan” ticari sloganı aldı.

“Ben insanları ve cinleri yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım” Zariyat 56 buyuran Rabbimizin bu emrine gün içinde ne kadar itaat ettiğimizi bir düşünelim. Vicdanımızın torpili yoktur. Eğer ona danışırsak bize “Kulluk” arasında mı dünyaya meylettiğimizi, yoksa “Dünya” için yaşarken mi -arada bir- kulluk ettiğimizi söyleyecektir.

Eğer iç sesimiz kulluk sorgulamamızda, içinde bulunduğumuz yaşa kadar Allah’a pek de layık olduğu şekilde kulluk edemediğimizi söylüyorsa, hatta daha da ileri giderek kulluk dışında herşeyi yaptığımızı söylüyorsa, kendimize ve kulluğumuza çeki düzen vermemizin vakti gelmiş demektir.
Biz öz benliğimizle, bugün ki gidişatımız ve ahiret akıbetimiz üzerine hesaplaşırken, şeytan da görevini en kusursuz biçimde ifa edecek ve bunların üzerinde düşünmememiz için kuracağı tuzakların hesabını yapmaya başlayacaktır.
Ve muhtemelen de; ölüm için henüz genç olduğumuzdan, yarın da yapabileceğimizden, kalbimizin temizliğinden, tüm bunları herkesin yaptığından, Allah’ın çok affedici olduğundan yada bu günahlarla af olmayacağımızdan dem vuracaktır. Burada ki amaç ümidi yok etmektedir. Çünkü şeytan; müslüman için bu sıkıntılarla, üzüntülerle, zorluklarla, acılarla dolu olan fani dünyayı katlanılabilir kılan tek şeyin “Ümit Etmek” olduğunu çok iyi bilir. Günahkarken tevbeyi ümit etmek, tevbe ettiğinde affedilmeyi ümit etmek, ibadet ettiğinde kabul edildiğini ümit etmek, öldükten sonra cenneti ümit etmek, cennette Rabbinin cemalini, Cemaullah’ı ümit etmek ..
Eğer şeytan, Rabbinin rahmet ümidini kulun elinden alabilirse, -tüm ümitlerini yitiren insanın kaybedecek hiç birşeyi kalmadığından- ekibine de katabileceğinden emindir.
İşte bu noktada Müslüman, “Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’ a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başlarım” derse şeytan için tam bir hezimet, kendisi için ise harika bir başlangıç yapmış olacaktır.

1. Allah Var Panik Yok
ALLAH-~1

Biz mümin kullar ne kadar günah işlersek işleyelim kendimizi garanti cehennemlik bilmemeliyiz sevgili kardeşlerimiz. Rabbimiz bir hadis- i kudsi mealinde:
“Kulum göklere ulaşacak günah işlese, fakat rahmetinden ümidini kesmeyip, benden mağfiret dilerse, affederim.”  Tirmizi buyurmuştur.
“De ki: Ey çok günah işlemekte haddi aşan kullarım, Allah’ın rahmetinden (bizi affetmez diye) ümidinizi kesmeyin! Çünkü Allah (iman ehlinin) bütün günahlarını hiç şüphesiz affeder. Elbette o, sonsuz mağfiret ve nihayetsiz merhamet sahibidir. Zümer 53

Allah u Teala kullarını azap etmek, eziyet etmek ,zulmetmek için değil, var olduğunu, bir olduğunu, sonsuz rahmet ve kudretin sahibi ve mutlak yaratıcı olduğunu göstermek için yarattı. Ve buna inananların da cennette nimetlenmeyi hak edenler olacağını ilan etti. Bu durumda cehennem kafirlerin kendi seçimi oluyor,  zira Allah kullarına zerre kadar zulmetmez ve Allah zulmedenleri sevmez!

Şurası kesindir ki Allah, insanlara zerre kadar zulmetmez. Ne var ki, insanlar kendi kendilerine zulmedip duruyorlar. Yunus 44
Şüphesiz ki Allah, zalimleri sevmez. Şura 40
İman edip iyi işler yapanlara gelince, Allah onların mükafatlarını tastamam verecektir. Allah zalimleri sevmez. Ali İmran 57

Ve her şeyin nihayetini ezeli ilmiyle bilen Rabbimiz, yarattıklarının çoğunun inkar edenlerden olacağını da bildiği için şu ayeti nazil etti:

And olsun ki, cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır, fakat onunla gerçeği anlamazlar. Gözleri vardır, fakat onlarla görmezler. Kulakları vardır, fakat onlarla işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da aşağıdırlar. Bunlar da gafillerin ta kendileridir.  Araf 179

( “Hayvandan aşağıdırlar !” çünkü hayvan günahsızdır, çünkü hayvan Rabbini inkar etmez, çünkü hayvan hesap günü ateşe girmeyecek toprak olacaktır.)

Bu ayetin delili olarak dünya Müslüman ve gayrimüslim popülasyonunu dikkate alırsanız, inananların inanmayanlara oranının Rabbimizin bu ayetini desteklediğini göreceksiniz sevgili kardeşlerimiz. Peki tüm bu ayetlerle özetlemek istediğimiz nedir?

Allah’ın bizi cennetlerinde görmek istediğidir ! Ve sonsuz cennetlerine sokmak istediği için de, -ne günah işlersek işleyelim- af dilememiz halinde, günahlarımızdan Rabbimize dönmemiz halinde çok affediciliği, çok merhamet ediciliği, çok acıyıcılığı ve çokça bağışlayıcılığıyla bizleri mağfiret edeceğidir.

2.  İnce Denge
denge

Müminler olarak bizim yapmamız gereken; dünya hayatının kullanım klavuzu olan Kuran-ı Azimüşşan ışığında ve dünya hayatını en iyi bilen büyük rehber Hz Muhammed Sallallahu Aleyhi Vessellem eşliğinde, tüm kural ve uyarılara uyup, bütün önlemlerimizi alarak tevekkül etmektir. Hata ve günahlara düşme eğilimimizi göz önünde bulundurarak şiddetli azaptan emin olmamalı, Allah’ın çok acıyan, çok mağfiret edici Gafurur Rahim olduğunu tasavvur ederek de sonsuz rahmetten ümidimizi kesmemeliyiz. Bu durumu en iyi Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem in şu hadis-i şerifi izah ediyor:

Mümin havf (korku) ve reca (ümit) arasında bulunursa, Allah-u Teala o kuluna ümit ettiğini verir ve korktuğundan onu emin kılar. Tirmizi

Biz müminlerin istediği de bu değil midir? Kulluk yolundaki tüm çabamız bu nihayet için değil midir?

Azaptan korkacağız çünkü, azaptan korktuğumuz için Allah-u Teala bizi azaptan emin kılacak. Rahmet ve cenneti ümit edeceğiz zira Rabbimiz, onun rahmetini ve cennetini ümit ettiğimiz için bize rızasını ve cennetini nasip edecek inşaAllah. Buradan da anlaşılacağı gibi dünyanın da ahiretin de tüm düzeni bir denge üzerinedir. Ve bizler dünya ve ahirette selamete ermek istiyorsak bu dengeyi tutturmak ve korumak durumundayız sevgili kardeşlerimiz. Cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değilse; cennet için çalışmalı, cehennem için de sakınmalıyız.

Onlar korku ve ümit içinde Rablerine dua ederler. Secde 16
Onlar ahiretten çekinir ve Rablerinin rahmetini umarlar. Zümer 9
Umulur ki, Allah bu kimseleri affeder. Çünkü Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Nisa 99
Mümin kulun korku ve ümidi aynı olmalıdır. Öyle ki tartılacak olsa ikisi de eşit gelmelidir. Tavus Bin Keysan (Hadis Alimi)

Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri ve ailelerimizi, korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eylesin.
Allah u Teala bizleri günah batağından çıkan, nasuh tövbesiyle yıkanan, mağfiretle durulanan, salih amellerle arınan, rızayla kurulanan kullarından olabilmeyi nasip etsin.

Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse MUTLAKA kurtuluşa erer. Ala 14

Fi Emanillah


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir