15 Madde Işığında Kulun Allah Teala’ya Karşı Edebi


0

Edep; manevi bir kaftandır sevgili okur, ne servet ne de makam şartı olmaksızın kim giyse yakışır. Öyle bir giysidir ki o, en çok onu Yaratan (Subhanallahi ve Teâlâ) için kuşanana yaraşır.

Ey Müslüman kardeşim! Bil ki…Hayatında ve ölümünde yanından hiç ayrılmayan, hep seninle beraber o hakiki Dostun, Efendin, Mevlân ve Yaratıcın olan Rabb’indir.
O’nu (Subhanallahi ve Teâlâ) ne zaman anarsan, O hep senin yanındadır. Çünkü Allah Teâlâ Hadis-i Kudsî’de şöyle buyuruyor:

“Ben,beni zikreden kimseyle beraber olurum.” 

[Aclûnî,Keşfü’l Hafâ, nr.611; Aynı manada olan hadis için bk. Buhârî, Tevhid,15; Müslim,Zikir,21; İbn Mâce, Edeb, 58]

“Ben kalpleri benim için mahzun olan kimselerle beraberim.”

[Aynı manada olan hadis için bk. Hâkim, el-Müstedrek, 4/315; Beyhakî, Şuabü’l-İmân, nr. 892-893; Heysemî,Mecmua’z-Zevâid, 10/310.]

Şayet Allah’ı(Celle Celâlihu) hakkı ile tanımış olsaydın, insanları bir tarafa bırakır, Allah’ı kendine dost edinirdin. Eğer buna güç yetiremezsen, bari  gece ve gündüz  Mevlâ’na münacatta bulunarak O’nunla birlikte olmanın hazzına erişebileceğin bir vakit ayır. Bunun yanında Allah (Celle Celâlihu) ile beraber olmanın belli başlı edepleri vardır. Bu edepleri de bilmen gerekir. Her an Allah(Celle Celâlihu) ile beraber olduğunu düşün ve şu edeplere dikkat et:

1. Başını (tevazu ile) öne eğ ve gözlerini kapat.

tevazu-edep

2. Bütün dikkat ve gayretini O'na yönelt.

gayret-dikkat

3. (Gereksiz konuşmalardan uzak dur ve) daima sükut halinde olmaya çalış.

daima-sukut

4. (Kalbinin huzur ve huşuunu bozacak faydasız işlerle uğraşmayı bırak.) Azalarını sükunete erdir.

sukunet

5. İbadetlerini yapmaya özen göster.

ibadet-ozen

6. Haram ve mekruh işler yapmaktan kaçın.

haram-mekruh-kacin

7. O'nun kaderine razı ol.

kader-razi

8. Her an O'nu zikret.

her-an-zikir

9. O'nun azamet ve nimetlerini tefekkür et.

azamet-nimet-tefekkur

10. Hakk'ı (Allah'ı) batıla (diğer insanlara) tercih et.

hak-batil-tercih

11. (Ondan başka) Kimseye bel bağlama.

bel-baglama

12. O'nun(Celle Celâlihu), azamet ve heybeti karşısında gururlanayım deme.

azamet-heybet-gurur

13. (O'na, layık kulluk yapamadığın için) kalbin hep buruk olsun.

kalbin-buruk-olsun

14. Allah'ın, rızkına kefil olduğuna güvenip hile ile kazanç yoluna başvurma.

rizkina-kefil-hile-kazanc

15. O'ndan gelen lütuf ve ihsanların; en güzel lütuf ve ihsanlar olduğunu bilip, O'ndan gelene tevekkül edip rıza göster.

ihsan-tevekkul-riza

İşte saydığımız bütün bu edepler gece ve gündüz daima senin şiarın (izleyeceğin yol) olsun. Çünkü anlattığımız bu edepler senden hiç ayrılmayan, hep seninle beraber olan Allah(Celle Celâlihu) ile beraber olmanın gerekleridir. Oysa insanlar her zaman seninle beraber olamazlar. Bazı zamanlar seninle beraberken bazı zamanlar seni terk ederler.

İmam Gazâlî – Hüccetü’l-İslâm/(Bidâyetü’l-Hidaye-Müslümanca Bir Hayat/Semerkand)’dan alınmıştır.

Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir