13 Madde İle Büyük Günahların Alâmetleri-1


0

“Bismillâhirrahmânirrahim.”

İbn Abbâs’ın (Radıyallâhu Anh) yanında büyük günahlardan bahsedildi; o da şöyle dedi: “Yasaklanmış olan her şey büyük günahtır.” Yine bir rivayette şöyle demektedir: “Kendisinde Allah’a (Celle Celâlühü) isyan olan her amel büyük günahtır.” (ez-Zevâcir an İktirâfi’l-Kebâir, s.7.)

1. Günahın Had Cezası Gerektirmesi.

Kasten bir mümini öldürmek, zina etmek, zina iftirası atmak, hırsızlık yapmak, içki içmek, livata yapmak, yol kesmek vb. Bu konudaki deliller gayet çok ve meşhurdur.

2. Günahın Büyük Olarak Nitelenmesi.

Ya da “Büyük günahların en büyüğü” gibi isimlerle anılması. Mesela, Buhârî’nin Abdullah b. Amr b. Âs’tan (Radıyallâhu Anh) rivayet ettiği bir hadiste Peygamber (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Büyük günahlar; Allah’a (Celle Celâlühü) şirk koşmak, ana babaya itaatsizlik etmek, adam öldürmek ve yalan yere yemin etmektir.” (Buhari, Eymân, 11/555)

3. Günahın Helak Edici Olarak Nitelenmesi.

Ebû Hureyre’den (Radıyallâhu Anh), Peygamber’in (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Helak eden yedi şeyden sakının.”‘Ey Allah’ın Resûlü, onlar nedir?’ diye soruldu. Peygamber (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle dedi: “Allah’a (Celle Celâlühü) şirk koşmak, sihir yapmak, haksız yere cana kıymak, yetim malı yemek, faiz yemek, savaş meydanından kaçmak, mümin, iffetli ve (günahtan) habersiz kadınlara iftira etmek.”(Buhârî, Vasâyâ, 5/393)

4. Günahın Fahişe (Hayasızlık, Çirkin ve İğrenç İş) Olarak Nitelenmesi.

Allah (Celle Celâlühü) şöyle buyuruyor: “Geçmişte olanlar bir yana, babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin; çünkü bu bir hayasızlıktır, iğrenç bir şeydir ve kötü bir yoldur.” (Nisâ Sûresi, 22)

5. Günahın Şeytan İşi Olarak Nitelenmesi.

Allah (Celle Celâlühü) şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.” (Mâide Sûresi, 90)

6. Günahın Ya Da Onu İşleyenenin Fısk İle Nitelenmesi.

Allah (Celle Celâlühü) şöyle buyuruyor: “Leş, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına boğazlanan, boğulmuş, (taş, ağaç vb. ile) vurulup öldürülmüş, yukarıdan yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanıp ölmüş (hayvanlar ile) canavarların yediği hayvanlar -ölmeden yetişip kestikleriniz müstesna- dikili taşlar (putlar) üzerine boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar fısk/yoldan çıkmaktır.” (Mâide Sûresi, 3)

Bu ayette zikreden on bir şey büyük günahtır. Çünkü Allah (Celle Celâlühü) onların haram olduğunu açıkça belirtmiş ve onları fısk olarak nitelendirmiştir. Bu da, onlardan birini yapan kimsenin fasık olacağı anlamına gelmektedir.

İbn Me’sûd’dan (Radıyallâhu Anh), Peygamber’in(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Müslümana sövmek fasıklık, onunla savaşmak küfürdür.” (Buhârî, Îmân, 1/110)

7. Günahı İşleyene Allah (Celle Celalühü) Tarafından Harp İlan Edilmesi.

Allah (Celle Celâlühü) şöyle buyuruyor:  “Ey iman edenler! Allah’tan korkun. Eğer gerçekten inanıyorsanız mevcut faiz alacaklarınızı terk edin. Şayet (faiz hakkında söylenenleri) yapmazsanız, Allah ve Resûlü tarafından (faizcilere karşı) açılan savaştan haberiniz olsun.” (Bakara Sûresi, 278, 279)

Buhârî de Ebû Hureyre’den (Radıyallâhu Anh), Peygamber’in (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle dediğini nakletmektedir: “Allah (Celle Celâlühü) şöyle buyurdu: ‘Kim benim bir dostuma düşmanlık ederse, ben de ona savaş ilan ederim.’ ” (Buhârî, Rikâk, 11/340)

8. Günahı İşleyenin Lanetlenmesi.

İbn Abbâs’ın (Radıyallâhu Anh) şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Allah Resûlü (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lânet etti.” (Buhârî, Libâs, 10/333)

İbn Ömer’den (Radıyallâhu Anh) şöyle rivayet edilmiştir: “Allah Resûlü (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) saçlarına saç ekleten ve ekleyen, dövme yapan ve yaptıran kadınlara lânet etmiştir.” (Buhârî, Libâs, 83, 85, 87)

Yüce Rabbimiz (Celle Celâlühü), bütün müslümanları günahların tümünden Muhafaza Eylesin. Âmîn.

9. Günahı İşleyenin Yüzüne, Allahın (Celle Celalühü) Bakmayacağının İfade Edilmesi.

İbn Ömer (Radıyallâhu Anh), Peygamber’in (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Böbürlenerek elbisesini yerde sürüyen kimsenin yüzüne Allah Te’âlâ (Celle Celâlühü)kıyamet gününde bakmaz.” (Buhârî, Libâs, 10/258)

10. Günahı İşleyenin Cennete Giremeyeceğinin İfade Edilmesi.

İbn Me’sûd (Radıyallâhu Anh), Peygamber’in (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez.” (Müslim, Îmân, 2/89)

11. Günahı İşleyenin Mümin Olamayacağının İfade Edilmesi.

Ebû Hureyre’den (Radıyallâhu Anh) rivayet edildiğine göre Peygamber (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Vallâhi imân etmiş olmaz. Vallâhi imân etmiş olmaz. Vallâhi imân etmiş olmaz.” ‘Kim imân etmiş olmaz, yâ Resûlallah?’ denilince: “Yapacağı fenalıklardan komşusu güven içinde olmayan kimse!” buyurdu. (Buhârî, Edeb, 10/443)

12. Günahı İşleyen Kimseye Allah'ın (Celle Celalühü) Gazap Edeceğinin İfade Edilmesi.

İbn Me’sûd (Radıyallâhu Anh), Peygamber’in (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle dediğini bildirmiştir: “Müslüman bir kimsenin malını elinden almak için yalan yere yemin eden kimse, Cenâb-ı Hakk’ın (Celle Celâlühü) gazabına uğramış olarak O’nun karşısına çıkar.” (Buhari, Eymân, 11/558)

13. Günahı İşleyene Ateşten Bir Gem Vurulacağının Bildirilmesi.

Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh), Peygamber’in (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle dediğini rivayet eder: “Bir kimseye ilimden (bildiği bir konu) sorulduğunda cevap vermeyip gizlerse, kıyamet gününde ağzına ateşten bir gem vurulur.” (Tirmizî, İlim, 10/118)

Kaynaklar

Günahların Dünyadaki Karşılığı – Ahmed Ferid el-Mısrî (Karınca&Polen Yayınları) kitabından alıntı ve derlemedir. (Bkz. syf. 15, 18, 19, 20, 21)


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

Sizin Tepkiniz Nedir?

İLGİNÇ İLGİNÇ
0
İLGİNÇ
ÜZDÜ ÜZDÜ
0
ÜZDÜ
HARİKA HARİKA
0
HARİKA
HAHA HAHA
0
HAHA
AMAN ALLAH'IM AMAN ALLAH'IM
0
AMAN ALLAH'IM
BAŞARILI BAŞARILI
0
BAŞARILI

Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Allahtala sizleeden razl olsun okuyup örenmemiz icin bu yazllarl yazlp ta gönderdiniz icin tesekkür ederim sizlerdende duaa istiyorum zikirlerimi devamll sölüyordum simdi nadir söylüyorum icimde benim gibi ayne konusan bir ses geliyor tlpkl aynlsl zikir cekmiyor insan gibi konusuyor ben ne yapmam lazlm depresyonada girdim Allaha talaya cükürler olsu laa havleyi söyledim kurtuldum zikrimin daylm olmaslnl istiyorum önceeki tadl alamlyorumyatarkan kalkarkan otururkan hep söyledim zikrim yok simdi

Yazı Formatı Seçiniz
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı