10 Maddede İmanda Kalite Namazı: Sabah Namazı


0

Sabah namazı, günün ilk imtihanı, ilk ibadetidir. Dolayısıyla güne iyi başlayıp ilk imtihanı başarmalısınız ki, diğer imtihan ve tehlikelere karşı daha güçlü ve donanımlı olasınız.

”Sabah namazını kılan, Allah’ın himayesindedir.”

(Müslim, Mesacid, 46/1494)

 

Sabah namazını kılarak, güne “Allah’ın himayesi” altında başlayan bir mü’min, artık ertesi güne kadar karşılaşacağı mücadele ve tehlikelerde büyük bir güven ve güç sahibidir.

1-Sabah namazı nurdur

”Karanlıklarda mescitlere yürüyenlere kıyamet günü tam bir nuru müjdele.”

(Tirmizi, Salat, 24/223)

2-Sabah namazı cennettir

”Sabah ve ikindi namazlarını kılan ateşe asla girmez!”

(Müslim, Mesacid, 37/1437)

3-Sabah namazı olduğu gibi bir hazinedir

”Sabah namazının iki rekat Sünnet’i dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır.”

(Müslim, Salatü’l-Müsafirin, 14/1688)

4-Yatsı ve sabah namazı, bütün bir geceye denktir

”Yatsıyı cemaatle kılan, gecenin yarısını ihya etmiş gibidir.

Sabahı da cemaatle kılan, gecenin tamamını ihya etmiş gibidir.”

(Müslim, Mesacid, 46/1491)

5-Bir sevap deryasıdır

”Sabahı cemaatle kıldıktan sonra mescitte oturup işrak vaktine kadar Allah’ı zikredene, ardından da iki rekat namaz kılana tam bir hac ve umre sevabı vardır’

Tam bir hac ve umre! Tam bir hac ve umre!”

(Tirmizi, Cum’a, 59/586)

6-Onunla Allah'ın korumasında olunur

”Sabah namazını kılan, Allah’ın himayesindedir.”

(Müslim, Mesacid, 46/1494)

7-Sabah namazı olmadan başlayan gün, şeytanın hakimiyeti ile başlar

Peygamber aleyhisselamın yanında, uyuyup sabah namazına kalkamayan birinden söz edilince şöyle buyurdu:”

Şeytan o adamın kulağına işedi.”

(Buhari,Teheccüd, 13/1144)

8-Mü'mini münafıktan ayırır

Bir gün Peygamber aleyhisselam, sabah namazını kıldıktan sonra ”Filanca namaza geldi mi?” diye sordu. ”Hayır!” dediler. ”Filan?” diye sordu. ”Hayır!” dediler. O zaman buyurdular ki:

”Yatsı ve sabah namazı münafıklara en ağır namazlardandır. Bu namazların sevabını bilselerdi sürünerek de olsa cemaate gelirlerdi.”

(Nesai, İmame, 45/842)

9- Şahidi meleklerdir

”Aranızda bir gündüz melekleri bir de gece melekleri dolaşır, sabah ve ikindi namazlarında da birleşirler.

Aranızda dolaşanlar gider, yenileri gelir. Kendisi en iyi bildiği halde Allah onlara sorar: ‘Kullarımı nasıl buldunuz?’ Onlar da:

‘Biz ayrıldığımızda namaz kılıyorlardı, onlara gittiğimizde namaz kılıyorlardı.’ derler.”

(Buhari, Mevakitusselati, 16/555)

10-Ödülü Allah'ın cemalidir

Cerir ibnu Abdullah diyor ki:Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında idik. Aya baktı dedi ki:

”Şu ayı gördüğünüz gibi Rabb’inizi de pürüzsüz göreceksiniz. Sabah ve ikindi namazlarını kaçırmamaya çalışın.”

(Buhari, Mevakit, 16/554)

Nureddin Yıldız’ın Namaz Muhasebesi isimli kitabından alınmıştır.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir